بیانیه سندیکاهای فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ: ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. ….

بیانیه سندیکاهای فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ
ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۳ مارس ۲۰۱۴

مخاطب:
آقای صادق لاریجانی، ریاست قوه قضائی
تهران
جمهوری اسلامی ایران

پاریس ۲۸ فوریه ۲۰۱۴

ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان
سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن ۲۰۱۰ به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.

رضا شهابی از چندین بیماری رنج می برد (نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت، و همچنین آرتروز شدید همراه با وخامت وضع جهار مهرهء پشت). به تازگی وی تحت یک عمل جراحی طولانی و حساسی قرار گرفته است. پس از این عمل جراحی او را دوباره به زندان اوین برمی گردانند، یعنی همان جائی که به خاطر عدم درمان، وضع سلامتی وی شدیداً وخیم تر شد و سلامتی اش به مخاطره افتاد. هم اکنون وضعیت سلامتی اش بی اندازه نگران کننده، اضطراری و نیازمند معالجات فوری است.

لذا وضعیت جسمانی او در اسرع وقت درمان پزشکی مناسب، که با شرایط زندان ناسازگارند، را ضروری می سازد. انتقال فوری و بدون فوت وقت او به بیمارستانی در خارج از زندان، در تهران و یا در خارج از ایران، از این لحظه به بعد امری مبرم و اجتناب ناپذیر است.

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهد. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93

CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 6 51 28 73 01

FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10

Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20

UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org + 33 6 21 40 16 50

————————————
ترجمه و پخش از:
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.