بیانیه دانشجویان دختر دانشگاههای اراک به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

دانشجویان دختر به بهانه های واهی تحت بدترین فشارها قرار میگیرند و حتی آنها را از تحصیل در رشته دلخواهشان منع میکنند. ….

با درود به تمامی زنان و دختران هم میهن که در برابر ستم مضاعفی که بر آنان روا میشود سر فرود نیاورده و همچنان برای احقاق حقوق اجتماعی خویش در صحنه حاضرند.

در۳۵ سال گذشته، خشونت علیه زنان در جامعه، با عناوین مختلف جریان داشته است و قوانین زن ستیزانه بر علیه ما روز به روز فزونی گرفته و فریاد در گلو مانده ی زنان جامعه با وجود حاکمیت کنونی ناشنیده گرفته میشود.
حقوق زنان کارگر، در بسیاری از موارد نصف مردان در نظر گرفته شده و حق انتخاب شغل با حقوق مناسب و کافی را از زنان گرفته اند و روز به روز حلقه ی محاصره را بر زنان میهن تنگ تر میکنند.
دانشجویان دختر به بهانه های واهی تحت بدترین فشارها قرار میگیرند و حتی آنها را از تحصیل در رشته دلخواهشان منع میکنند.

خواسته ما عبارت است از:
۱٫ برابری کامل زنان و مردان در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
۲٫ القای هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران
۳٫ آزادی انتخاب پوشش
۴٫ آزادی ازدواج و طلاق
۵٫ ممنوع شدن چند همسری
۶٫ حق آزادی تحصیل و رشته تحصیلی و شغل

واقعیت این است که رسیدن به این اهداف نیازمند همبستگی و اتحاد عمل آحاد زنان میهن است.
و با اتحاد ما دیری نخواهد پائید که این حق به یغما رفته بازستانده میشود .

به امید آن روز ….

اسفند۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.