بیانیۀ کانون نویسندگان ایران: از روزنامه ی «آسمان» رفع توقیف کنید!

kanoone-nevisandegan

از روزنامه ی «آسمان» رفع توقیف کنید!
به دنبال تعطیل پی در پی نشریات، که آخرین نمونه¬ی آن روزنامه¬ی «بهار» بود، روز پنج شنبه اول اسفند ۱۳۹۲ شاهد توقیف روزنامه¬ی «آسمان» و سپس بازداشت و پیگرد قضایی مدیر مسئول آن بودیم. «آسمان»، که فقط شش شماره از آن منتشر شد، ظاهراً به سبب انتشار اظهارنظری درباره¬ی قصاص تعطیل شده است.

کانون نویسندگان ایران اظهارنظر درباره ی هر موضوع از جمله مسئله ی قصاص را حق مسلم و بی چون و چرای شهروندان می داند و توقیف نشریات را به صرف بیان دیدگاه های مخالف محکوم می کند. کانون همچنین بر این باور است که مقابله با تعطیل نشریات نه از راه «عذرخواهی» مسئولان آن نشریات از تقصیر مرتکب نشده بلکه از طریق اعتراض به سانسور و پافشاری بر آزادی بیان میسر می شود.

کانون نویسندگان ایران
۶ اسفند ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.