پـویـان انـصـاری: شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که…

گویا بهمن ماه است ولی حقیقتش دروغ بگویم! نمی دانم چندمین سالگرد ” انقلاب” است ولی بـد هم نیست بعضی وقت ها هم آدم خودشو به قول معروف به کوچه علی راست بزنه چرا که خیلی بهتر از کوچه علی چپ زدن است. ….

شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که…

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

گویا بهمن ماه است ولی حقیقتش دروغ بگویم! نمی دانم چندمین سالگرد ” انقلاب” است ولی بـد هم نیست بعضی وقت ها هم آدم خودشو به قول معروف به کوچه علی راست بزنه چرا که خیلی بهتر از کوچه علی چپ زدن است.
آخه اگه بخواهی خودت را به کوچه علی چپ بزنی ناخودآگاه شنیدن نام چپ، خیلی چیزها را در آن ایـام ِ مرگ بر شاه ، بیاد آدم می اندازد که بهتر است … اصلأ بی خیال!
مثلأچطور چادُر و چارقد سر ِ زن ِ مسلمون و غیر مسلمون کردند و چپ روشنفکر دو آتیشه مرگ برشاه هم انگار که نه انگار، صداش در نیامد! حتی، یک اعلامیه اعتراضی هم نه نوشت با وجود اینکه آنها در نوشتن مرگ بر این و آن، یـل ِ طولانی داشتند، به بخشید یادم رفت که نوشتم بی خیال!

در واقـعیت امـر فـرقـی هم نمی کند ۳۰ سال از شورش، قیام، توطئه، انقلاب، هر چه که سلیقه تان است نـام بگذارید گذشته است است یا بزودی ۵۰ سال!
مسئله این است که، برای مردم دربدر و ستم دیده سرزمینی بنام ایـران، در، (بخوانید، بیکاری، اعتیـاد، اعـدام، فحشـاء و غیره) کماکان روی یک پاشنه می چرخد.
امـا مسئله ای که باعث جـوک خنـده دار بهمن ماه امسال است تشویق “اصلاح طلبـان” از “مـردم” برای شرکت در راهپیمـایـی است.

آنها از جمله، مج

مع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی که یک مُشت خائن و حیله گر مانند خـاتمـی عضو آن هستند در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، از “مردم” خواسته اند که در راهپیمایی” انقلاب ” شرکت کنند.
اوج مسخره بازی این به اصطلاح اصلاح طلبان در اینجاست که تا دیروز، آنها این چنین “مـردم” را برای راهپیمایی تشویق و ترغیب نمی کردند چراکه مثلأ احمدی نژاد نوچه جنتی و مصباح یزدی بود و از او خوش شان نمی آمد! حالا چون، نوچه رفسنجانی جنایتکار یعنی آ سد حسن روحانی شارلاتان سر ِ کار است اوضاع عوض شده است (بخوانید شخص عوض شده است)هرچند، برای آنها هیچگاه، رفاه و مشعیت مردم زحمتکش مدنظر نبوده است بلکه فـرد، ملاک عمل است  و گر نه، چه فرق اساسی و یا تضاد بنیادی بین احمدی نژاد و حسن روحانی وجود دارد به جز اینکه، احمدی نژاد کُت و شلواریست، روحانی، عبا و عمامه ایست.

هیچ از خود، سئوال کرده اید که، نظام جمهوری اسلامی در ایـران، چه دستاوردی برای مـردم مـا داشته است که آنها دلشون را به آن خوش کنند و در راهپیمایی شرکت کنند!
آخه نظامی که به دختران و پسران این مرز و بوم، تجـاوز جنسـی کرده است چرا باید آنها و یا پدر مادران شان در حمایت از این نظام جنایتکار در راهپیمایی شرکت کنند!؟
رژیمی که جامعه را از هـر لحاظی که انسـان فکـرش را بکُنـد به ورطه سقـوط و نـابـودی کشانده است که فقـر، اعتیـاد، فحشـا و هزاران نمونه های دیگر، نشانگر بـارز آن است چرا باید آنها در حمایت از این حکومت و انقلابش در راهپیمایی شرکت کنند!؟
اگرشما اصلاح طلب واقعی بودید نه مانند اربابتان خاتمی (یادتان است که این روباه مکار در انتخابات مجلس نُهم گفتند که، از آنجائیکه شرایط برای شرکت اصلاح طلبان  فراهم نیست نبـایـد شرکت کرد بعد یـواشکـی خـودش می رود رأی می دهد) توده میلیونی مردم به ستوده آمده و در بـدر را در اعتـراض آنهم مسالمت آمیز،به وضعیت موجود به راهپیمایی دعوت می کردید!!!

عرق شرم تاریخ بر پیشانی شما مُدعیانِ اصلاح طلبی که پایه های قدرتِ این نظام جنایتکار جمهوری اسلامی را بوجود آوردید و برای حفظ و بقاء آن، به هر حیله ای متوسل می شوید.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲- استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.