گفتگوی مریم محسنی با دکتر فریبرز رئیس دانا پیرامون جنبش کارگری ایران


گفتگوی مریم محسنی فعال جنبش کارگری با دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان و مدافع حقوق کارگران پیرامون جنبش کارگری ایران

از وبلاگ: نگاهی نو
http://dadvarz.wordpress.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.