از ماندلا ‘چهار میلیون دلار’ میراث بجا مانده است


بی بی سی:
از نلسون ماندلا میراثی به ارزش حدود ۴.۱۳ میلیون دلار بجا مانده است. قاضی دیکگانگ موسنکه، مسئول اجرای وصیت‌نامه آقای ماندلا، امروز دوشنبه (چهاردهم بهمن) با اعلام خلاصه‌ای از وصیت‌نامه چهل صفحه‌ای آقای ماندلا گفت که “هیچ اعتراضی به وصیت‌نامه به اطلاع او نرسیده است.”
بنابر وصیت‌نامه، خدمتکاران شخصی ماندلا هر کدام حدود چهار هزار و پانصد دلار و مدارسی که رییس جمهور سابق آفریقای جنوبی در آنها درس خوانده هرکدام تقریبا ۹ هزار دلار دریافت خواهند کرد. از آقای ماندلا خانه‌ای در منطقه اعیان نشین ژوهانسبورگ، منزلی معمولی در منطقه‌ای روستایی در استان زادگاهش کیپ شرقی و نیز حقوق مادی کتابهایش از جمله زندگی‌نامه خودنوشتش “راه‌پیمایی طولانی بسوی آزادی” به جا مانده است. رهبر جنبش ضد نژادپرستی که تقریبا دو ماه پیش در ۹۵ سالگی درگذشت برای چهار موسسه آموزشی دیگر ۹ هزار باقی گذاشته تا برای اعطای بورسیه و کمک هزینه تحصیلی صرف شود.

آقای موسنکه گفت قرائت وصیت‌نامه باعث “برانگیختن احساسات” اعضای خانواده آقای ماندلا شد، اما همه چیز “خوب پیش رفت” و آنها از وصیت‌نامه “بسیار راضی” بودند. صندوق تولیت خانواده ماندلا هم ۱۳۵هزار دلار حقوق مربوطه را دریافت خواهد کرد. به کنگره ملی آفریقا، حزب آقای ماندلا هم حقوقی تعلق خواهد گرفت که با صلاح‌دید کمیته اجرایی و برای پیشبرد سیاست‌ها و آرمان‌های حزب بویژه گسترش صلح و دوستی خرج خواهد شد. بر اساس قانون تا سه ماه امکان اعتراض به وصیتنامه وجود دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.