اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید در باره دستگیری جمعی از شهروندان اهوازی

در پی برگزاری مراسم بزرگداشت یک شاعر اهوازی به نام «ملا فاضل سکرانی» دست کم ۴۵ شهروند اهوازی بازداشت شدند. ….

logo-anjoman-ghalam-tabid
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
www.iranianpen.com

در پی برگزاری مراسم بزرگداشت یک شاعر اهوازی به نام «ملا فاضل سکرانی» دست کم ۴۵ شهروند اهوازی بازداشت شدند.

یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲، بعد از حضور و تجمع جمعی از شهروندان اهوازی، به خصوص جوانان در مراسم بزرگداشت این شاعر، نیروی انتظامی اقدام به دستگیری ده ها نفر از شهروندان اهوازی کرد.
برخی از این افراد، به دلایل فعالیت های سیاسی و فرهنگی، سابقه دستگیری داشته اند و دلیل دستگیری آن ها که به صورت دسته جمعی صورت گرفته خواندن اشعار مخالف با سرکوب در این مراسم بزرگداشت بوده است.
دستگیر شده گان از منطقه ملاشیه شهر اهواز اند که تا کنون فقط اسامی ۴۵ نفر از آن ها منتشر شده است.

انجمن قلم ایران در تبعید، در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، به ویژه در زمانی که حسن روحانی با پشتیبانی برخی از نویسندگان و هنرمندان نمایش دروغین تازه ای در راستای آزادی بیان به راه انداخته است، اعلام می دارد که این رژیم ارتجاعی پیش از این هرگز قدمی در راه آزادی اندیشه و بیان برنداشته و از این پس هم گامی در این راه بر نخواهد داشت.

از این رو، دفاع مداوم از امر آزادی اندیشه و بیان وظیفه هر انسان شریف آزادی خواه و زحمت کش جامعه است و جا دارد که به ویژه  نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران پس از این، از حضور در این گونه تبلیغات سلطه گرانه به شکل جدی خودداری کنند.

انجمن قلم ایران در تبعید
بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.