بیانیه اعتراضی نماینده شورای بند ۱۲ سیاسی زندان رجایی شهر


با درود بر کارگران قهرمان ایران و آرزوی ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری برای آنان
من شاهرخ زمانی به عنوان عضوی از خانواده ۵۰ میلیونی  کارگران ایران عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری،عضو هیئت باز گشایی سندیکای کارگران تهران ، عضو حمایت از دفاع کارگر برای دفاع از منافع کارگراز جمله حق تشکل،اجتماع،من با ۱۱ سال زندان در زندان رجایی شهر دوران حبس خودرا می گذرانم به نمایندگی شورای بند ۱۲ سیاسی رجایی شهر و  به عنوان دبیر شورا نامه ای در مورد کمبودها، حق کشی های غیر قانونی و علنی بر اساس آیین نامه داخلی زندانهای رژیم در ۱۶ بند نوشته و برای تایید  به نهادهای قانونی ، نامه را به مسئولین زندان دادم که مسئولین از ترس افشای ابعاد ناعدالتی هایی که  در نقض قوانین خودشان انجام میگیرد نامه را پس ندادند.من برای اطلاع عموم از ابعاد حق کشی که در چارچوب قوانین خود رژیم صورت میگیرد آنرا جهت اطلاع افکار عمومی انتشار بیرونی میکنم تا مردم بدانند در کنار شکنجه و اعدام ،تحقیر و توهین روزمره،زندانیان سیاسی چگونه زنده به گور میشوند.

درخواست رسیدگی به حقوق قانونی زندانیان عقیدتی سیاسی رجائی شهر از نهادهای مسئول،رئیس سازمان های زندان های کشور،رئیس زندان رجائی شهر،کمسیون اصل ۹۰ مجلس،دفتر حقوق شهروندی،حقوق بشر اسلامی،دادسرای کارکنان دولت،دادسرای انتظامی قضات،بازرسی کل کشور و …
ما زندانیان سیاسی عقیدتی بند ۱۲ رجائی شهر که با نقض قوانین ذکر شده که درآ ئین نامه داخلی زندان  به قصور در دادن امکانات قانونی،عرفی و مرسوم دربند ۱۲، در معرض آسیب های جدی و مرگ تدریجی قرار داریم.

۱- نظر به ماده ۳ هدف زندان  آموزش،بازپروری از طریق ماده ۱۲۴ توسط  تامین و بهداشت و تربیت بدنی ماده ۶۸ اشتغال،ماده ۱۴۰ الزام به آموزش رایگان ،ماده ۱۴۴ملزم به داشتن  کتابخانه مجهز و مکان مطالعه و ماده ۱۴۷ داشتن وسایل صمعی و بصری و ماده ۱۵۱ امکانات و وسایل تربیتی ورزشی از جمله سالن سر پوشیده  که ما فاقد امکانات فوق هستیم.

۲- نظر به اینکه ماده ۶۹ تاکید به استفاده از امکانات پزشکی و بیمارستانی و ماده ۱۰۲ و۱۰۳ و۱۰۴ و۱۱۱ و۱۱۹ مسئولیت و هزینه معاینه،دارو و درمان را به عهده زندان  گذاشته و حتی در پرداخت هزینه های دندان مصنوعی،عینک،اعضای مصنوعی و ویلچر را به زندان سپرده و در ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی بیمه درون زندان مصوب …کلیه زندانیان را تحت پوشش قرار داده است اما زندان به غیر از سرما خوردگی و اندکی دارو ارزان قیمت و آزمایشات سطح پائین،مابقی هزینه ها را به عهده زندانیان گذاشته که کاری است کاملا غیر قانونی.

۳- نظر به اینکه ماده ۷۰ و ۷۱ در لزوم دادن یک اتاق به محکوم و همچنین آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب….و ماده ۳ تاکید به اتاق های حداقل ۱۰ مترمربع با نور کافی نموده است برخی از این موارد به طور غیر قانونی سلول یکنفره  ۵ الی ۶ متری را به ۲ تا ۳ نفر اختصاص داده اند که باید حداقل ۵ تا ۲۰ سال در زندان باشند.

۴- نظر به اینکه ماده ۲۲ بازرسی ، اداره کلی زندان را فقط مختص به سازمان زندان ها دانسته،مقامات قضائی،اجرائی،اطلاعات و نظامی را از اینکار اکیدا منع نموده است.شعبه های وزارت اطلاعات در زندان ها و دخالت در مسائل زندانیان سیاسی مانند مرخصی،عفو و آزادی های موردی،عمومی و مشروط و اعزام به بازجوئی های دوباره پس از قطعیت حکم که کاری غیر قانونی و خود سرانه میباشد. در نمونه هایی علیرغم موافقت زندان و مقامات قضائی با مرخصی و آزادی زندانیان با ممانعت این اداره روبرو شده است.

۵- نظر به اینکه مواد ۹۲ و۹۵ در غذاهای پر کارلی و ویتامینهای کافی و کامل با سبزیجات و میوه در هر هفته۳ بار ناهار، شام با گوشت ترکیب نموده در ایجاد برخی از موارد فوق بجای گوشت از سویای حیوانی با ماسه بادی و از آن با کیفیت پائین به خورد زندانی ها میدهند.

۶- نظر به اینکه ماده ۹۹ در لزوم اجناس تعاونی با قیمت عادلانه تاکید دارد به طور غیر قانونی به قیمت بالا به زندانیان که دارای هیچ درآمدی نیستند کالاهای بنجل فرخته میشود.

۷- نظر به اینکه ماده ۴۵ و ۱۲۵ و۲۱۳ در حق مرخصی و ماده ۳۸۰ و ۳۸۳ و ۳۸۵ و ۱۹۸ بر مکاتبه و ملاقات حضوری تاکید ویژه دارند این ارتباطات عاطفی به طور خود سرانه کاملا از ما سلب شده است.

۸- نظر به اینکه ماده ۹۰ در بستن دست محکومان و ماده ۲۵ به عدم استفاده از دستبند تاکید نموده بنده در نپوشیدن لباس محکوم هستم و ماده ۲۵۵ برابر استفاده از دستبد تاکید کرده و آنرا غیر مجاز دانسته که این موارد به طور غیر قانونی نقض می شود.

۹-  نظر به اینکه ماده ۲۳۰ تاکید بر زندانی بودن قضائیه در صادر نمودن حکم نموده ات  اغلب زندانیان بر خلاف این ماده تبعیدی از سرسر ایران میباشند.

۱۰- نظر به اینکه ماده ۱۰۸ آب سرد و گرم را در حمام،دستشوئی و توالت ضروری دانسته،آب گرم نه تنها در توالت و دستشوئی وجود ندارد بلکه در حمام نیز عموما سرد بوده و با توجه به سوز و سرماغیر قابل تحمل است.

۱۱- نظر به اینکه اصل ۳۹ قانون اساسی هرگونه هتک حرمت به زندانیان را موجب مجازات دانسته و ماده ۱۶۹ آئین نامه سازمان هرگونه برخورد تند،دشنام و تنبیه بدنی و غیره را بطور کلی ممنوع کرده است این ها به عنوان تفتیش اغلب زندانیان را لخت مادرزاد مینمایند و مورد تحقیر و توهین قرار میدهند.

۱۲- نظر به اینکه موارد ۱۵۶ و ۱۴۶ و ۲۱۰ در دریافت کتاب،نشریات مجاز در ایران و ماده ۱۵۵ و ۱۵۴ در برنامه های نمایشی و ماده ۱۶۰ انتشار ماهنامه و ۱۶۵ در تهیه فیلم تاکید کرده موارد فوق مطلقا رعایت نمیشود.

۱۳- نظر به اینکه   به اخطار و هشدار مسئولین کشوری از جمله قانون احتکار،مسئول محیط زیست در مورد خطر پارازیت و امواج چندین دستگاه پارازیت توسط مسئولین که آگاهانه جان زندانیان سیاسی را هدف قرار داده نقض آشکار سلامت،عملی غیر انسانی و غیر قانونی میباشد و با توجه به گفتن به مسئولین و رئیس زندان ۲ ماه است برای جواب گرفتن مسئله فوق ما خواهان اقدامات فوری و عملی در این زمینه میباشیم.

۱۴- با توجه به قطع تلفن بند ۱۲و حتی بند های دیگر زندان و با توجه به مشکلات عدیده ای که خانواده ها برای دیدار عزیزانشان باید دوری مسافت۱۵۰  تا ۵۰۰ کیلومتر را بپیمایند قطع تلفن در زندان غیر انسانی و غیر اخلاقی میباشد.

۱۵-  نظر به اینکه اغلب زندانیان با حکم های صادره غیر قانونی مواجه شده اند و از حق دفاع مشروط محروم بوده و بر خلاف اصل مشخص بودن مجازات، آزار و اذیت به خانواده ها کشیده شده است.که خانواده ها به خاطر از دست دادن نان آور  خانوادهبرای تهیه هزینه های درمان،پوشاک،مسکن،ایاب و ذهاب در بدترین وضعیت قرار دارند غیر انسانی میباشد. در حالی که در آئین نامه در حمایت از زندانیان و حمایت مالی از خانواده ها تاکید دارد.

۱۶- سیستم به شدت گرفته فاضلاب و لوله کشی و سیم کشی ساختمان ها، زندان را مرکز موش و سوسک کره است. با بارش اولین قطرات باران فاظلاب ها گرفته و آب آ ن به بیرون سرازیر می شود مخصوصا حیاط هواخوری که سلامت و بهداشت را تهدید کرده و باعث آلودگی میکروبی می گردد و زندانیان را در معرض خطر قرار می دهد.
با توجه به موارد ۱۶ گانه فوق ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر از نهادهای فوق تقاضای رسیدگی  فوری و اعزام کمیته بازرسی داریم مخصوصا درباره مسائل هواخوری و پارازیت تاکید ویژه داریم.

شاهرخ زمانی دبیر شورای رجایی شهر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.