افشین ندیمی و مهرداد صبوری را آزاد کنید!

روز چهارشنبه ۴/۱۰/۹۲  افشین ندیمی و مهرداد صبوری از فعالین کارگری و عضو “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به زندان محکوم شدند. ….

روز چهارشنبه ۴/۱۰/۹۲  افشین ندیمی و مهرداد صبوری از فعالین کارگری و عضو “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به زندان محکوم شدند. در این دادگاه فرمایشی که بدون سپری شدن جلسه بازپرسی و در غیاب وکلای مدافع برگزار شد، قاضی دادگاه، افشین ندیمی را به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به پنج سال، و تبلیغ علیه نظام به یک سال، و در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. همزمان این دادگاه، مهرداد صبوری را به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به چهار ماه، و تبلیغ علیه نظام به چهار ماه دیگر، و در مجموع به هشت ماه حبس تعزیری محکوم نمود. هر دو فعال کارگری برای سپری کردن دوران محکومیت به زندان سنندج فرستاده شدند.

افشین ندیمی و مهرداد صبوری کارگر ساختمانی هستند و برای کار به کردستان عراق رفته بودند. آنها در هنگام بازگشت به خاک ایران به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۲ توسط نیروی های اطلاعاتی ربوده شدند که بعد ها مشخص شد در اداره اطلاعات شهرستان کامیاران در باز داشت بسر می برند. این دو فعال کارگری به مدت ۵۱ روز تا تشکیل دادگاه در بازداشت قرار داشتند. نیروهای اطلاعاتی علت بازداشت این دو فعال کارگری را عضویت در کمیته هماهنگی و انجام مصاحبه اعلام کرده بودند. هر دو فعال کارگری هنگام بازداشت و در دادگاه از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع کردند و آن را جزو حقوق اولیه خود دانستند. افشین ندیمی پیش از این نیز در تابستان سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای سرکوب گر رژیم به دلیل فعالیت های کارگری دستگیر و سپس توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق نوشتن مقاله به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

عضویت در تشکلات کارگری، مصاحبه، نوشتن مقاله و دیگر فعالیتهای متنوع اجتماعی و سیاسی علیه مناسبات ظالمانه نظام سرمایه داری از ابتدایی ترین حقوق کارگرن و مردم محروم جامعه است. رژیم ضد کارگری و سرکوب گر جمهوری  اسلامی با بر گزاری چنین دادگاه های فرمایشی و به زندان فرستادن فعالین کارگری می کوشد که صدای کارگران ایران را خاموش کند. این صدا اما خاموش شدنی نیست. فعالین کارگری حتی در زندان ها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی نیز خاموش نبوده اند و شجاعانه و با تحمل همه خطرات با صدور اطلاعیه و بیانیه به مناسبت های مختلف همچنان از حقوق و منافع  طبقه خود دفاع کرده اند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران صدور حکم زندان توسط دادگاه انقلاب اسلامی سنندج علیه افشین ندیمی و مهرداد صبوری را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این فعالین کارگری می باشد.  ما از همه تشکل های بین المللی کارگری، احزاب و سازمان های مترقی و نهاد های مدافع حقوق انسان می خواهیم که به سرکوب، دستگیری و زندانی کردن کارگران توسط رژیم اسلامی اعتراض کنند. ما خواهان آزادی  فوری و بدون قید شرط کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۸ دسامبر ۲۰۱۳
info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org / http://www.etehadbinalmelali.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.