دادخواست کیفری علیه دادستان تهران و رئیس زندان اوین


خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گزارش داد که تعداد ۹ نفر زندانی سیاسی که طی روندهای اخیر از ادامه تحصیل و امتحان آنها جلوگیری بعمل آمده علیه دادستان تهران «آقای عباس جعفر دولت آبادی» و معاون وی «خدابخشی» قاضی ناظر بر زندان و «رشیدی» رئیس زندان اوین به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و طی دادخواستی کیفری دستور نامبردگان و جلوگیری از ادامه تحصیل خود را نوعی تشدید مجازات و تشدید محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامی غیرقانونی و مغایر با قوانین عنوان نموده و درخواست رسیدگی و محکومیت دادستان تهران، قاضی ناظر بر زندان و رئیس زندان اوین را خواستار شده اند.

شاکیان همچنین اعلام کردند شکایت دیگری از جمله دادخواستی حقوقی بابت ضرر و زیان مالی و معنوی ناشی از ممانعت از ادامه تحصیل خود را به دیگر مراجع قانونی ارجاع و حقوق قانونی خود را مورد پیگیری قرار می دهند. شاکیان عبارتند از محمدصدیق کبودوند و ۴ نفر از دراویش گنابادی به نام های امید بهروزی، امیر اسلامی، فرشید یدالهی، افشین کرم پور، مهدی سولتی، امید کوکبی، سالار ستوده و محمدسجاد ساجدی فر.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.