ملاقات هیات حقوق بشر اتحادیه اروپا با اعضاء کانون مدافعان حقوق کارگر

بنا به درخواست هیات پارلمان ارو پا سه نفر از اعضاء کانون مدافعان حقوق کارگر با این هیات دیدار کردند . ابتدا اعضاء کانون از اهداف این هیات در دیدار از ایران سوال کرده و پس از آن توضیحاتی در مورد وضعیت کارگران و تشکل های کارگری و هم چنین فعالان کارگری زندانی ارائه دادند .  دراین دیدار همچنین به غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی و وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز اشاره شد .

آقای ” ژوزف ویدن هولز ” نماینده پارلمان  اتریش که از طرف این هیات در این ملاقات حضور داشت اظهار امیدواری کرد که بتواند خواسته های کارگران را انعکاس دهد . اعضاء کانون مدافعان در این ملاقات به شرکت های اروپائی که خواهان بازگشت به بازار ایران هستند پیغام دادند که  گمان نکنند ایران بهشت غارتگران است ودر صورت بازگشت موظف هستند در موسسات ی که سر مایه گذاری کرده اند حقوق کارگران را طبق استاندارد های بین المللی و سازمان جهانی کار رعایت کنند و تشکل های مستقل کارگری را بر طبق ماده ۵ اساسنامه سازمان جهانی کار بپذیرند . هر چند که کانون مدافعان حقوق کارگر با ورود شر کتهای خارجی وسر مایه گذاری های آنان همواره مخالف بوده است .به خصوص در صنایع نفت ، پترو شیمی و خودرو سازی که در حال حاضر تشکل های کارگری در این صنایع ممنوع است .

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.