انتقاد از خوشبینی داوید کامرون در مورد افغانستان


رادیوفرانسه:
روزنامه‌های انگلستان، داوید کامرون، نخست وزیر این کشور را که در افغانستان از موفقیت مأموریت غرب صحبت کرد، مورد انتقاد شدید قرارداده است. در سفر پیش‌بینی نشده اش به کابل، در جواب به خبرنگاران که میپرسیدند آیا سربازان انگلیسی میتوانند با این تصور که مأموریت خود را موفقیت آمیز به پایان رسانده‌اند به کشور خود برگردند؟

داوید کامرون گفت، بلی فکر میکنم که آنان میتوانند با سربلندی به خانه برگردند. او در تصریح این حرف اصافه کرد که محتوای اصلی این مأموریت، رساندن افغانستان به یک درجۀ امنیت بود که دیگر تروریست‌ها نتوانند از این کشور به عنوان پایگاه خود استفاده کنند؛ مأموریت این بود و فکر میکنم که ین مأموریت را انجام دادیم. این سخنان کامرون، در مورد کشوری که همه از انفجار آن در هراس هستند، باعث شد که موقع برگشت به لندن، کامرون مورد انتقاد شدید قرار بگیرد. «مأموریت بی نتیجه»، عنوان “تایمز” است و در ادامه آمده: صحبت از پایان موفقیت آمیز مأموریت، در حالی که مدارک تأثرآور نظر مخالف آنرا ثابت میکنند، بی معنی است .

در “سن”- رسانۀ دیگر انگلیسی، آمده است که این انتقاد از نیروهای نظامی ما نیست، اگر حماقت سخنان داوید کامرون را  که میگوید زمانی که ما افغانستان را ترک کنیم مأموریت پایان یافته است را افشا کنیم. روزنامه‌های انگلیسی، این سخنان کامرون را با سخنان جورج بوش در سال ۲۰۰۳ مقایسه میکنند که او هم زیر یک لوحۀ  بسیار کلانی  که روی آن نوشته بود «پایان موفقیت‌آمیز مأموریت»، اعلام کرد که عملیات عمدۀ نظامی در عراق تمام شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.