بی خبری مطلق از علی اصغر غروی در زندان اوین


پس از گذشت یک ماه از بازداشت سیدعلی اصغر غروی، وی هنوز با خانواده خود تماسی نداشته است.

به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده ی علی اصغر غروی که ۱۹ آبان ماه سال جاری در پی انتشار مقاله ای در بهار بازداشت شد، همچنان در بی خبری از وی به سر می برند. این زندانی سیاسی در این مدت هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده ی خود نداشته است که وضعیت نامساعد جسمی او پیش از بازداشت بر نگرانی ها از بابت شرایط وی نگرانی ها را افزایش داده است.
به دنبال توقیف روزنامۀ بهار در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» سیدعلی اصغر غروی، نویسندۀ مقاله روز یکشنبه، مورخ۱۹ /۸/ ۹۲ بازداشت شد. پس از آن از اصفهان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل شد و روز سه شنبه به مدت دو ساعت در دادگاه به اتهامات وارده پاسخ داد.

سید علی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران از سال ۱۳۸۰ اقدام به برگزاری کلاسهایی با عنوان تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی قرآن مبین کرد که این کلاس‌ها توسط اداره اطلاعات اصفهان تعطیل شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.