رییس پلیس مهاجرت، قاچاق دختران ایرانی به امارات را تایید کرد

رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی، با تایید «قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی» گفته که «این موضوع را نفی نمی‌کنیم» اما «عدد آن قابل توجه نیست» …. (دنباله…)

پیام مادر لطفی به مناسبت در گذشت مادر سلاحی

مادر سلاحی مانند بسیاری از مادران مبارز که از میان ما رفتند، از مصب بی بازگشت رودخانه حیات انسانی گذشت و چشم از جهان بیداد برگرفت. هم اکنون ما مانده ایم با خاطرات آن ها و راه دشوار پیش رو …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: جای بسیاری از روشنفکران و هنرمندان جامعه ما، در مبارزه علیه اعدام خالی است! (بخش چهارم و پایانی)

قرن هیجدهم، به خاطر نقد از دین و خدا و هم چنین مخالف با قوانین ظالمانه حکومت ها به ویژه اعدام، برجسته است. روشنفکران این قرن، تلاش کردند تا درک دیگری از مجازات ارائه دهند و نقش نفرت و انتقام را در مجازات از بین ببرند. آنان مجازات ابدی در متن الهی را هولناک خواندند. …. (دنباله…)

پـویـان انـصـاری: مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست

به یاد مادر سلاحی …. (دنباله…)

درکارگاههای ساختمانی چه می گذرد؟

(دنباله…)

فریبرز رئیس دانا: ناکامان ژنو

آیا باید این سیاستها را که مانع وقوع زودرس جنگ میشوند ستایش کرد یا تقبیح. به نظر من ما باید از فرصت به دست آمده خوشحال باشیم و نه این که با چشم بستن بر حداقل ۱۰ سال مداومت در سیاستهایی که بهانه های مستقیم و دنیا پسند به دست جنگ افروزان داد، و بی برو برگرد همه ی اعضا و مجموعه و روح رفتار سیاسی این حکومت هم در آن دخالت داشتند، ناگهان نا دیده بگیریم و دولت و مذاکره کنندگانش را قهرمانان نجات ملی تلقی کنیم. اما خوشحالی ما از این فرصت نیز به معنای جشن گرفتن و بعد از آن به خواب خوش خرگوشی فرو شدن نیست. …. (دنباله…)