روحانی از دستمزد سال آینده کارگران حرفی نزد

۷۵ درصد از نقدینگی‌ها در اختیار ۵ درصد از جامعه است و این ۵ درصد‌‌ همان عوامل فشاری بودند که می‌گفتند دست بانک مرکزی را باید تحت عنوان «استقلال» باز گذاشت./ در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه‌های بهداشت و درمانی که کارگران از تامین اجتماعی پبش خرید کرده‌اند را خود کارگران باید پرداخت می‌کنند. …. (دنباله…)

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران به مناسبت سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور

(دنباله…)

دست از زندانی کردن کارگران معترض بردارید

(دنباله…)