پـویـان انـصـاری: من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!

رژیـم جمهوری اسلامی، یک عُمـر عـربـده کشید که غنـی سـازی، حـق مُسلم مـاست! حالا گویا بعد از “تـوافـق” با ۱+۵  قـرار است که باز چند سالی دیگر سر خودشان را شیـره بمالند و بگویند، رقیـق سـازی حـق مسلم مـاست! بقول معروف خدا را چه دیدی شاید فردا بگویند، شیـاف …حـق مُسلم مـاست! ….

tahrim

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!

 

رژیـم جمهوری اسلامی، یک عُمـر عـربـده کشید که غنـی سـازی، حـق مُسلم مـاست! حالا گویا بعد از “تـوافـق” با ۱+۵  قـرار است که باز چند سالی دیگر سر خودشان را شیـره بمالند و بگویند، رقیـق سـازی حـق مسلم مـاست! بقول معروف خدا را چه دیدی شاید فردا بگویند، شیـاف …حـق مُسلم مـاست! ولی از آنجایی که طـرز استعمال آنرا هم  به خوبی بلد نیستند مجبور می شوند بعـد از چند سال شاخ و شونه کشیدن و همچنین صـرف میلیـاردها دلار دیگر از سرمایه های مردم زحمتکش مان، به اجنبی ها بگویند، لطفأ طرز استعمال آنرا به ما یـاد بدهید.

فکرش را بکنیدحکومت جمهوری اسلامی میلیاردها دلار ازسرمایه های آن سرزمین راکه می توانست شکم بیشمار گُـرسنگـان آن جـامعـه را سیـر کُنـد صرف غنی سازی کرده اند و حال بـایـد بـاز میلیـارد هـا دلار صـرف رقیـق سازی کنند در حقیقت خـرج کردن سرسام آور این ارقام نجومی آنهم برای هیچ، خـود اولین گـام تحریم، علیه مـردمـانِ مان بـوده است.

یادم به یکی از نوشته هایم بنام “مُذاکرات محرمانه زیر لحاف۱- ۷″ که اتفاقأ در مورد همین بازی سرگـرم کننده غنی، تقی، رقیق، نقی، غلیظ، قنات سازی بود که چند سالی هم”روشنفکران” را بدنبال نخود سیاه فرستاد، افتاد!!!

خلاصه نوشته به این مضمون بودکه:”

اینکه امام حاضر، «خامنه ای» بر وزن و قافیه امام مُرده خمینی (راحل یا ره) “بیانات فاضلانه ای” اشعار فرمودند:

مـا بنا به وصیت ایشان که عرض نمودند،«آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکُند!» باید اقرار کنیم بعداز ۳۵ سال … به این نتیجه رسیدیم که، امام مُرده خمینی راحل یا ره که هیچ فرقی هم نمی کُند، خودش غلط کرد که گفت، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکُند!

اینک التمـاس و دُعـا داریم این پیشنهـاد مـا را که، “آمـریکـا خیلی غلط ها می تـوانـد بکُند” به جـان عیسی مسیح، بپـذیـرنـد”.

گویا دقیقـأ همین امـر اتفاق افتـاد ببخشید باز یادم افتاد به… نه، این بارمنظورم نوشته ام نیست بلکه فیلم “فیصـر” است!

در یکی از صحنه هـای فیلم، بهروز وثوقی از بهمن مفید که سر و صورتش زخمی شده بـود سئوال کرد که چرا به این روز افتاده، بهمن مفید جواب میده:”

من بودم، حاجی نصرت، رضا پونصد، علی فرصت، آره و اینا خیلی بودیم و خلاصه اینکه طرف حسابی مُشت و مـالـم داد ولی، ما به همه گفتیم، زدیم! شما همه بگوئید، زد! آخه خوبیت نداره.

این حکایت درست در مورد جمهوری اسلامی صدق می کند.

تصورکنید ظریف چاخان بعد از مذاکـره رفتـه پیش “آقـا” آنهم با سری خـم شده و کمری دلا شده، “آقـا”از او می پرسد ظریف خان، خدا بـد نـده، چرا به این روز افتادی!؟

ظریف چاخان می گوید آقا شما خودتان بهتر خبر دارید ولی میگم، من بودم، کـری جـون، آبجـی اشتون و … آره خیلی بودیم، آقا وقت عزیزت را نگیرم هنوز از ۲۰% شروع نکردم که آبجی اشتون کف گُـرگـی زد تو پوزم، خواستم بگم ۱۰%، که آقا کِـری نـامـرد، شتلق خوابوند تو گوشم، گفتم باشه جهنم ضـرر ۵%، که همشون ریختند سرم که شما خودتان بقیه قضایا را بهتر از هرکس دیگر می دانید که چطوری بمون چپاندند.

ولی امام ره را شاهد می گیرم که در برگشت به خاک ایران ببخشید اسلامی ایران و برای مصرف داخلی خـودمـون بخصوص بـرای برادران حـزب تـوده و اکثریت و مُفسرین ازدکتر و مهندس و بیل زن و دستمال بدست گرفته تا تلویزیون خودمون بی بی سی و خلاصه اینکه هر که را دیدم گفتم، زدم!

آقا ترا بجدت قسم، تو هم بگو زد، آخه برای خودت که اینهمه سال کُـر کُری خوندی، خوبیت ندارد.

**************

البته فراموش نکنیم خمینـی جـلاد بنیانگذار رژیم جهل و خون و جنون جمهوری اسلامی، در جنگ ایران و عراق، علاوه بر اینکه می خواست یکشبه کربلا را فتح کند نعره هم می زد که راه قُدس هم از کربلا می گذرد!

بعـد از سـودهـای کـلان مـالـی که آمریکا و غرب از این جنـگ خانمان سوز بُـردنـد، هی پیغام فرستادن که آقا خمینی از خر شیطان پیاده شو، ماکه سود خود را بُردیم و خیلی هم از بابت این جنگ ممنون، ولی حالا حاضریم ازجیب مبارک عربستان، خسارت جنگی بدیم!

رهبـر ضـد امپریالیستی حـزب توده و اکثریت و غیره می فرمودند، خیـر، چراکه من خودم جنگ می آفرینم، خودم هم تو دهن جنگ می زنم و شیطان بزرگ هم هیچ غلطی نمی تواند بکُند!!!

آخرش هم دیدید بعد از میلیون ها کُشتـه و زخمی و اسیـر و  ویـرانـی کشور و همچنین میلیاردها دلار خسارت علاوه بر اینکه یک تک شاهی هم نگرفت بلکه جام زهر را نوش جان کرد.

خلاصه اینکه همیشه در چنین حوادثـی که بین چپـاولگـران سرمایه های مـردمـی ( نظـام جمهوری اسلامی یکی از آنهاست) رُخ می دهد هیچ دست آوردی برای مردم ستمدیده ما ندارد و نخواهد داشت.

حال فرض بر اینکه دلار چند تومن ارزان شود! چه سودی برای مردم بیکار و گُـرسنه که محتاج نان شب هستند دارد؟

۳۵ سال است که این رژیم قُرون وسطایی حال با تحریم و یا بی تحریم، سرزمین زیبـای ما را با مـردم اش، در تمام شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره به فقـر و فلاکت و دربـدری و بیچارگی کشانده است اما اینک، یک عده “تحلیـل گـر و مُفسـر و غیره، به تفسیـر و تجـزیـه و تحلیـل آنچنـانـی می نشیننـد” و دلشون به این خـوش است کـه مبلغی ناچیـز از میلیاردها دلار که آنهم متعلق به مـردم مـون است و اینک در اختیـار از ما بهتـران است آزاد می شود. راستی، این پول ها کجا می رود !؟

مسلمأ و بدون جای هیچ گونه شک و تردید، باور کنید مانند همیشه، به جیب حماس، سوریه و آمریکای لاتین و یا به جیب ملای های بی عبا و عبای جمهوری اسلامی می رود بجـز، به جیب مردم ستمدیده خودمون و البته هم چنین کماکان نان سنگک ۶۰۰، بربری۵۰۰، و لواش ۱۶۰۰ تومان است و یقین هم بدانید که با شُل شدن این تحـریـم هـا، قیمت نـان که تنها چیزی است که گُرسنگان بیشمار جامعه مان می توانند با خرید آن شکم خود را سیـر کنند ارزانتـر نمی شود  و باز باور کنید که، گـرانتـر هم می شود.

این حقیقتی دردناک است که یک مُشت اراذل و اوباش قداره بند، با زور سر نیـزه در سرزمین ما حکومت می کنند و بنا بر ماهیت ارتجاعی و جنایتکارانِ شان، اگـر بر فرض هم میلیارد ها دلار به این حکومت ضد انسانی داده شود (هر چند ایـران خود بروی طلای سیـاه خوابیـده است و احتیاجی به کُمک کسی ندارد) نـه کارگران که ماه هاست حقوق دست رنـج خود را نگرفته اند به نوایی می رسند و نـه فقـر بیچارگی، اعتیـاد، فحشاء از بین می رود و نـه مـردم تُهیدست و دربدر ما به حقوق طبیعی خود که حق هر انسانی است دست می یابند.

بنابراین، تا این رژیم ضد بشری سرکار است حال چه با تحـریـم و یا بی تحـریـم، کماکان در آن سرزمین ِ طلای سیاه، کُلیه بفروش می رسد.

واقعأ خنده دار است شایدهم بایدگریست که از اثرات تحریم های آمریکا و اروپا سخن می رانیم در حالیکه خود این رژیم ضـد ایـران و ایـرانـی، سالهاست مردم ما را در تمام زمینه ها تحـریـم کرده است.

مردم ما زمانی از این تحـریـم ها نجـات پیـدا می کنند که دست در دست، کُلیت این نظـام خـونخـوار را سـرنگـون کنند .

بـه اُمیـد آنـروز .

چهارشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ / استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.