اعدام ۱۰ نفر در زندان قزل حصار کرج


به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بامداد امروز  (سه شنبه) ۱۰ زندانی در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند. بیش از ۱۰۰۰ زندانی از سالنهای ۱ و ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به اعتصاب غذای خود ادامه دادند و همچنین تعداد زیادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و یا در آستانه اعدام  مقابل زندان قزل حصار دست به تجمع  اعتراضی زدند.

روز سه شنبه  ۵ آذرماه از ۱۱ زندانی که روز گذشته به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام انتقال یافته بودند، ۱۰ نفر از آنها  به دار آویخته شدند.

اسامی اعدام شدگان امروز در زندان قزل حصار کرج به قرار زیر می باشد :
۱ـ عبدالسلام خاتونی ۳۰ ساله از سالن ۱.وی مدت ۴ سال در زندان بسر برد .
۲ـ رضا یزدان از سالن ۳
۳ـ محسن یزدان پناه ۳۵ ساله از سالن ۳ .وی مدت ۲ سال در زندان بسر برد.
۴ ـ ناصر فرح بخش ۳۸ ساله از سالن ۳. وی مدت ۳ سال زندانی بود
۵ـ حسین کریمیان ۴۵ ساله از سالن ۳ .وی مدت ۳ سال  در زندان بسر برد.
۶-ـ فرشید قلی زاده ۲۳ ساله از سالن ۳. وی مدت ۲۰ ماه زندانی بود .
۷-ـ بهروز کیانی ۳۴ ساله از سالن ۳ .وی به مدت ۱۹ ماه در زندان بسر برد.
۸ـ احسان محمدپور ۳۲ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند از سالن ۴ .وی مدت ۳ سال  در زندان بسر برد.
۹ ـ مهرداد خدایار زاده ۳۸ ساله از سالن ۱ ، وی مدت ۳ سال زندانی بود.
۱۰ ـ  وحید محمد کریمی ۲۵ ساله سالن ۱ ، وی مدت ۲سال زندانی بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.