بار دیگر گارگری از داربست دانشگاه امیر کبیر سقوط کرده و جان باخت


کانون مدافعان حقوق کارگر:
حدود یک ماه پیش یک گارگر از داربست دانشگاه امیرکبیر سقوط کرد و جان باخت که خبر آن منتشر و هشدار داده شد که کارفرما مسایل ایمنی را رعایت نمی‌کند. اکنون بار دیگر کارگری ۱۷ ساله از بالای داربست دانشکده برق و مکانیک در خیابان رشت در بیرون دانشگاه سقوط کرده ودر دم جان سپرد. بر طبق گفته شاهدان، کارفرما – که شرکت پیمانکاری طارس است- از در اختیار گذاردن کمربند ایمنی به این کارگر کوتاهی کرده بود.

پس از این حادثه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حضور در صحنه به این امر اعتراض کردند. حراست دانشگاه سعی می‌کرد از تجمع آنان جلوگیری کند، اما دانشجویان تجمع خود را با سردادن شعارهایی در منع کار کودکان ادامه دادند.
تکرار این حادثه در ظرف مدت کوتاهی از حادثه قبلی، نشان از آن دارد که کارفرمایان و پیمان‌کاران این دانشگاه تنها به فکر سوداندوزی خود به هر قیمتی هستند.

برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باید از کارفرما و پیمانکار خلع ید شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.