قهرمانان گمنام جنبش کارگری، ایران همیشه زنده اند!

علی انوشه کارگرزحمتکش خیاط درگذشت. ….

علی انوشه کارگرزحمتکش خیاط درگذشت.اوکه برای بازگشایی سندیکای خیاط،همراه بزرگانی همچون محسن سجادی،هوشنگ زرین کلک،محمود حمیدی در سال ۵۷ کوشید و به حق مورد اعتماد کارگران واقع شدوبه عضویت هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط در همان سال از طرف کارگران خیاط انتخاب شد.علی انوشه تا سال ۱۳۶۱ همچنان به کار سندیکایی خود ادامه داد و درآن سال به همراه دیگر بزرگان سندیکایی دستگیر و روانه زندان شد.علی انوشه پس از آزادی نیز به مدت یکسال به همراه دیگر اعضای هیات مدیره و فعالان سندیکای خیاط به جمع آوری هزاران امضا برای خلاصی دوستان سندیکایش ادامه داد.

او از تبار کارگران سندیکایی بود که در دهه چهل برای داشتن آب یخ و پنکه در کارگاههای خیاطی برای کارگران مبارزه کرده بود.اینان گمنام آمدند و بدون هیچ چشمداشتی وظایف کارگری خود را انجام دادند و گمنام رفتند.اما دستاورهایشان همچنان برای کارگران ماندنی و نا زودودنی است. کارگران سندیکای فلزکارومکانیک از دست دادن یکی دیگر از فزندان خلق را به یاران سندیکایی خیاط و خانواده محترم این زنده یاد تسلیت می گوید.

کارگران گمنام وقهرمان جنبش سندیکایی و کارگری در عملکرد سندیکایی خود همیشه زنده اند!

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک پاییز ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.