فیروزه رمضان‌زاده: رازهای سربه مهر تجاوزهای پیش از اعدام

«”مادر نعیمی” در حالی که ناله می‌کرد می‌گفت برای خودم ناراحت نیستم برای دخترانی ناراحتم که پیش از اعدام، به آن‌ها تجاوز می‌کنند و بعد می‌کشند. او  از افرادی بود که در زندان دختران باکره‌ای را می‌شناخت که پیش از اعدام به آن‌ها تجاوز شده بود. چند هفته بعد، “مادر نعیمی” به دلیل همکاری نکردن با لاجوردی [رییس پیشین زندان اوین]، به جوخه اعدام سپرده شد.» …. (دنباله…)

بیهوشی یکی از اعتصاب کنندگان زندان قزل‌حصار

یکی از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان قزل‌حصار در پی افت فشار خون از هوش رفت و مسئولین با اعزام وی به بهداری مخالفت کردند. …. (دنباله…)

یاور: تشکیل سندیکاهای مستقل نیروی کار (کارگران صنعتی ، تکنسین ها و مهندسان) یک ضرورت روز

از این رو برای کارگران نیز در دفاع از حقوق نیروی کار تنها یک راه باقی مانده و آن، تکیه کارگران به نیروی اتحاد خود و سمت‌گیری به سوی ایجاد سندیکاهای سراسری است تا توان مقابله با ماشین قدرت و افشای ایدئولوژی و جهان‌بینی سرمایه‌داری جهانی را بیابند. …. (دنباله…)

تقی روزبه: آن چه که در صد روز اول روشن شد!

آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است! …. (دنباله…)

عفو بین‌الملل: با کارگران در قطر مانند حیوانات برخورد می‌شود

(دنباله…)

حرمت را کسانی شکستند که مردم را کشتند

مصاحبه با خانواده های جانباختگان عاشورای ۸۸ …. (دنباله…)

دو تن از اعضای ناپدید شده”کمیته هماهنگی”، در بازداشت اطلاعات مریوان هستند

(دنباله…)