طالبان پاکستان در ورطه رقابتهای خطرناک فرومیرود


العربیه:
به گزارش رویترز، کشته شدن حکمت الله محسود در ماه گذشته، جنگ قدرت را در این گروه پیش آورده و این امر میتواند منطقه را در آستانه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۱۴ متشنج کند. وقتی یک شورای قبیله ای ملا فضل الله را به عنوان جانشین محسود برگزید، چندین فرمانده خشمگین طالبان پاکستان مخالفت خود را اعلام کردند و از این سازمان خارج شدند.

یکی از فرماندهان حاضر در شورای ۷ نوامبر به رویترز گفت: “انتخاب فضل الله سلسله مراتب فرماندهی در طالبان را به شکست میکشاند.” اما باقی فرماندهان از رهبر جدید تندرو پشتیبانی کردند و برنامه خود برای یک سری بمبگذاری و تیراندازی در انتقام مرگ حکمت الله را اعلام نمودند. یک مقام طالبان گفت: “این شروع جنگ ما با دولت پاکستان، به عنوان دست نشانده آمریکاست.” او در اشاره به جنگ مجاهدین با نیروهای اتحاد شوروی در دهه ۱۹۸۰ گفت: “کسانی که نیروهای اتحاد شوروی را مجبور به فرار کردند، میتوانند پاکستان را درهم شکنند.” چند دستگی همیشه در طالبان پاکستان وجود داشته، و آنها فقط در زمینه مسائل جهادی، و نفرت از دولت و هرچه که غربی است با یکدیگر اتحاد سستی داشته اند.

طالبان پاکستان از طالبان افغانستان که با نیروهای مورد حمایت آمریکا می جنگد مستقل است. اما مرگ محسود که از قبیله محسود بود و انتخاب فضل الله که از دره سوات است و در نظر این قبایل خارجی محسوب میشود، وضع را در تحریک طالبان پاکستان (ت.ت.پ) تغییر داده است. در زمان فرماندهی حکمت الله، ت.ت.پ با گفتگوهای صلح با دولت پاکستان مخالفتی نداشت، اگرچه که هیچ مذاکره ثمربخشی صورت نگرفت. اما فضل الله هرگونه مذاکره ای را رد میکند و کمپین تازه ای برای حمله به تاسیسات دولتی و امنیتی در پنجاب پاکستان را اعلام کرده که حوزه سیاسی نواز شریف، نخست وزیر پاکستان بحساب میآید. سیف الله محسود، یک کارشناس پاکستانی گفت: “قبیله محسود نه تنها از این انتخاب ناراضی است، بر اساس گزارشها جنگ پنهان بین دو طرف درگرفته که بزودی علنی خواهد شد.” محسود، بر پایه اطلاعات جمع آوری شده در باره قبایل پشتون گفت: “به نظر من در شرایط کنونی نیروهای مخالف صلح در ت.ت.پ دست بالا را دارند و انتخاب فضل الله را به رهبری نشانه آن است.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.