اشرف علیخانی: رضا حیدرپور پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید

دغدغه های بسیاری از ما آزادشدگان، هرگز جان خودمان نبوده و نیست چراکه زندگی جسمانی و منافع مادی در برابر حفظ  وجدان و شرافت و انسانیت ، به پشیزی نمی ارزد. دغدغهء اصلی ما فقدان احترام به انسان و نبود  وجدان در بین مسئولین حکومت و سقوط  اخلاق و فرهنگ و دیگر موارد در این جامعه و  گسترش ظلم و دروغ و  دزدی و دغلکاری و ریاست ….

رضا حیدرپور یکی از دلسوزترین و شریفترین پزشکان بهداری اوین است.

heydarpour
کسی که برای جان زندانیان و سلامتی آنها ، فارغ از عقاید سیاسی و عقیدتی شان فوق العاده ارزش قائل میشد و بارها و بارها خود بشخصه مراحل  درمان و معالجات پزشکی زندانیان را پیگیری و دنبال میکرد و سعی در تسهیل امور اداری برای انجام و رساندن کمکهای درمانی و پزشکی به زندانیان بیمار بود.

بعنوان یک زندانیان سیاسی که ۱۵ ماه در اوین شاهد زحمات و تلاشهای دلسوزانه و مسئولانهء این پزشک وظیفه شناس که انسانیت پایه و محور کارش است و بارها و بارها خود شاهد بودم که چگونه با نگرانی و دلسوزی و آنقدر مهربان در جهت درمان و معالجهء زندانیان کوشش میکند از مسئولان زندان اوین ، وزارت اطلاعات و قوهء قضاییه آزادی هرچه سریعتر این پزشک را خواستارم.
جمهوری اسلامی با دستگیری و به زندان انداختن این پزشک متعهد ، پروندهء بیرحمی خود را کامل کرده است.  بنام « انسانیت» و بنام « شرافت» از مقامات ذیربط میخواهم که هرچه زودتر « رضا حیدرپور را آزاد کنند.

دغدغه های بسیاری از ما آزادشدگان، هرگز جان خودمان نبوده و نیست چراکه زندگی جسمانی و منافع مادی در برابر حفظ  وجدان و شرافت و انسانیت ، به پشیزی نمی ارزد. دغدغهء اصلی ما فقدان احترام به انسان و نبود  وجدان در بین مسئولین حکومت و سقوط  اخلاق و فرهنگ و دیگر موارد در این جامعه و  گسترش ظلم و دروغ و  دزدی و دغلکاری و ریاست. مسئولین کشور چنانچه اینگونه در ظاهر ، در این ایام کشور را به یاد امام حسین سیاهپوش و عزادار ساخته اند ، اگر حقیقتا” مسئولین به آزادگی و به مرام حسین احترام قائلند از تمام مقامات ذیربط بویژه چندتن انسان فهیم که از اوین میشناسم – هم در قوه قضاییه (خانم سلیم زاده)  و هم در وزارت اطلاعات ( آقای لواسانی) – و از شخص دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی که خود از نزدیک شاهد توجه ایشان به وضع سلامتی لااقل زندانیانی که از نزدیک با وی ملاقات حضوری داشتند، بوده ام ، از اینطریق خواستار تامین امنیت و سلامتی و آزادی هرچه سریعتر رضا حیدرپور هستم. امیدوارم در این رابطه خود آقای دادستان هرچه سریعتر اقدام نمایند و بسیاری ذهنیتهای مثبت را درخصوص دلسوزی لااقل چندتن در بین خیل بیشمار مقامات ، از بین نبرند و در عمل ثابت نمایند که همچنان دلسوز بیگناهان و مظلومان هستند ، همانگونه که رضا حیدرپور دلسوز مظلومان و بیگناهان است و تمام زندانیان اوین بر حقانیت و صدق این مطلب گواهی میدهند.

تعرض به آزادی و امنیت رضا حیدرپور بازگرداندن بسیاری از زندانیان آزادشده به صحنه برای دفاع و بازپس خواهی آزادی وی است.

با امید به آزادی تمام زندانیان سیاسی هرچه سریعتر

با احترام
اشرف علیخانی
(ستاره.تهران)
http://sabadesetareh.blogspot.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.