یونسکو حق رای دادن آمریکا را به حال تعلیق در آورد


بی بی سی:
سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) حق رای دادن آمریکا را در آن سازمان به حال تعلیق در آورده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا در مهلت مقرر، تعهدات مالی خود به این نهاد بین المللی را ایفاء نکرد. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ پس از آن که یونسکو عضویت دولت فلسطینی را در آن سازمان پذیرفت، بخشی از تعهدات مالی خود را به یونسکو لغو کرد. عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با اکثریت قابل توجه آرا دولتهای عضو این سازمان صورت گرفت. آمریکا حدود یک پنجم هزینه سالیانه یونسکو، یعنی حدود ۷۰ میلیون دلار را تامین می کند. حق رای دادن اسرائیل هم که از دو سال پیش تعهدات مالی خود به یونسکو را متوقف کرد، در آن سازمان به حال تعلیق در آمده است. آمریکا و اسرائیل می گویند پذیرش دولت فلسطینی در آن سازمان به فرصت ها برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه آسیب می رساند. بسیاری از دیگر دولتها این ادعای آمریکا و اسرائیل را رد می کنند.

آمریکا گفته است که نمی تواند به سازمانی کمک کند که تلویحا یک کشور فلسطینی را به رسمیت می شناسد. به تعلیق افتادن حق رای دادن آمریکا در یونسکو در حالی اعلام شده که تلاش هایی از سوی آمریکا برای میانجیگری صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینیان در جریان است. ایالات متحده بر خلاف شورای امنیت سازمان ملل، در یونسکو دارای حق وتو نیست. یکصد و نود و سه کشور در این نهاد عضویت دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.