نگرانی عفو بین‌الملل از سلامت رضا شهابی‌ فعال کارگری

عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت رضا شهابی٬ فعال کارگری زندانی٬ اعلام کرد که آقای شهابی نیازمند درمان فوری است که در زندان قابل دسترسی نیست. …. (دنباله…)