بهرام رحمانی: چه کسی «مجرم» است «تبعیدیان» ایرانی یا حکومت آدم کش اسلامی!

برای کسانی که به دل خواه خانه و کاشانه و عزیزان خود را ترک نکرده ایم و یا به مهمانی و تفریح و گردش و یا زندگی به دنیای غرب نیامده ایم، بلکه دقیقا برعکس، نسل ما با تمام قدرت و شور و شوق فوق العاده ای در انقلاب ۵۷ مردم ایران، شرکت فعالانه کردیم تا با سرنگونی حکومت پهلوی، جامعه آزاد، برابر، عادلانه و مرفه بسازیم به طوری که هیچ شهروندی به دلیل باورهایش دستگیر و زندانی نشود تا چه برسد اعدام گردد. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری

تاکید مارکس مبنی بر این­ که “رهایی طبقه­ ی کارگر تنها به دست خود طبقه­ی کارگر ممکن است”؛ موید شناخت علمی او و انگلس از ماهیت طبقاتی و رسالت تاریخی پرولتاریاست. این تصور که گمان کنیم لنین در “چه باید کرد” هنگامی که مشغول زدن پنبه­ ی اکونومیست­­ها و تریدیونیونیست­ها بوده­ با مباحث پیش­ گفته­ ی مارکس و انگلس آشنایی نداشته بی­ گمان خیالی خام و پنداری ساده­ لوحانه است. …. (دنباله…)

مخالفت با مرخصی استعلاجی زینب جلالیان

مسئولین زندان دیزل آباد کرمانشاه با مرخصی درمانی زینب جلالیان که در آستانه نابینایی قرار دارد مخالفت کردند. …. (دنباله…)

عکس گرفتن از بازی بانوان باحجاب بسکتبالیست ممنوع

(دنباله…)