حمایت سندیکاهای کارگری انگلیسی از کارگران سندیکایی ایرانی


سازمان کودیر در انگلیس با انتشار یک بیانیه در عصر روز پنج شنبه گذشته ( ۹ آبان)از نامه خانواده رضا شهابی در رابطه با خواست آزادی این سندیکالیست مقاوم حمایت و خواهان گسترش مبارزه سندیکا ها برای آزادی فوری او شد.  اتحادیه کارگران راه آهن و حمل و نقل (آر.ام.تی.) بر پایه بیانیه کودیر در روز پنج شنبه گذشته ۳۱ ااکتبر،  در روز جمعه ۱ نوامبر ( ۱۰ آبان)حمایت خود از کارزار کودیر را اعلام کرد و از  «آی.تی.اف.» (فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل) و فدراسیون جهانی  WFTU خواست که در این مورد اقدام کنند.   فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل روز شنبه ۲ نوامبر( ۱۱ آبان ) نامه ای خطاب به آقای روحانی رییس جمهور نوشت و رونوشت آن را به سندیکای شرکت واحد فرستاد.

همچنین اتحادیه هنرپیشه ها و کارگردانان انگلیس ( اکوئتی) و «بکتو» (اتحادیه کارگران و تکنسین های سینما، تئاتر و تلویزون انگلیس) با انتشار بیانیه مطبوعاتی در سایت های خود، محکومیت به زندان  پگاه آهنگرانی را محکوم کرده و خواهان آزادی او شده اند.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان در بیانیه ای از اقدامات کودیر  و مشخصاٌ کارزار دفاع از آزادی شهابی و همچنین پگاه آهنگرانی حمایت کرد و در روز ۲ نوامبر ( ۱۱ آبان ) مطلبی در این رابطه منتشر کرده اند.
سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک ضمن  سپاسگزاری از خواهران  برادران سندیکایی انگلیسی اعتقاد راسخ دارد  که این حمایت ها به همبستگی بیشتر کارگران ایرانی و انگلیسی منجر خواهد شد.

با امید بهروزی زحمتکشان سراسر جهان
سندیکای کارگران فلزکارومکانیک  ۱۵ آبان ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.