انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به محل نامعلوم

شش تن از زندانیان اعدامی اهل سنت در زندان قزل‌حصار با حضور گارد ویژه زندان و ضرب و شتم ایشان به مکان نامعلومی منتقل شدند. ….

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته دوشنبه ۱۳ آبان ماه این زندانیان در پی تصمیم مسئولین زندان برای انتقال به محل دیگر دست به اعتصاب غذا زدند. اما با این حال صبح امروز گارد ویژه زندان به محل نگهداری ایشان حمله برده و ضمن ضرب و شتم، آنها را به مکان نامعلومی منتقل دادند.

حامد احمدی فرزند حبیب‌الله متولد ۱۳۶۰، کمال ملایی فرزند احمد متولد ۱۳۶۳، جمشید دهقانی فرزند خدارحم متولد ۱۳۶۴، جهانگیر دهقانی فرزند خدارحم ۱۳۶۵، صدیق محمدی فرزند حسین متولد ۱۳۶۵ و سید هادی حسینی فرزند محی الدین متولد ۱۳۶۲ شش زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان قزل‌حصار می‌باشند که حکم ایشان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و خطر اجرای حکم ایشان بار‌ها از سوی محافل حقوق بشری منتشر شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.