بی‌خبری مطلق از وضعیت پنج زندانی زندان کارون

از سرنوشت چهار شهروند عرب اهوازی محکوم به اعدام که به همراه مسعود مسعودی به مکان نامعلومی منتقل شدند، هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. …. (دنباله…)

یکی از فرماندهان سپاه ثار الله کرمان در سوریه کشته شد

(دنباله…)

سازمان ملل: ۴۰ درصد از سوری‌ها محتاج کمک هستند

(دنباله…)

خواهان توقف اعدام های سیاسی هستیم!

بیش از ۸۰۰ فعال سیاسی و مدنی طی نامه ی سرگشاده ای نسبت به اعدام های سیاسی در ایران و بخصوص استانهای کردستان و بلوچستان اعتراض کرده و خواهان قطع فوری اعدام ها شده اند … (دنباله…)