مدیر مسئول روزنامه بهار بازداشت شد

(دنباله…)

ف. تابان: یک تک پا تشریف می بردید منزل ستار بهشتی!

در یک سیاست رادیکال – دموکرات، آقای روحانی برای حفظ عقبه ی خود، خود باید آستین ها را بالا بزند. اگر مرتجعین اعدام می کنند به صدای رسا اعتراض کند، آگر می خواهد مردم ناامید نشوند، وعده هایش را اجرا کند و اگر می خواهد مخالفین خفقان بگیرند در عمل نشان بدهد که نه فقط برای اصلاح و بهبود آمده است بلکه مشغول اصلاح و بهبود است …. (دنباله…)

ظریف: تهران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی برای تقویت رآکتور تحقیقاتی هسته‌یی ادامه می‌دهد

(دنباله…)