گوتنبرگ – اطلاعیه شبکه پشتیبانی از مدرنیته و کانون پژوهش فرهنگ ایران

سخنرانی، میزگرد و کارگاه آموزشی توسط دکتر محمد‌رضا نیکفر و دکتر رسول نژادمهر در گوتنبرگ ….

forelasning

شبکه پشتیبانی از مدرنیته و کانون پژوهش فرهنگ ایران با همکاری ABF و اتحادیه سراسری ایرانیان ـ  واحد غرب و کمون یوته بوری، برنامه های زیر را از ۸ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ در گوتنبرگ (سوئد)  برگزار می کنند:

سخنرانی:
دکتر محمد‌رضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر
در باره ی برخی مسائل عمده دمکراسی در ایران
جمعه،   ۸  نوامبر ۲۰۱۳ ،     شروع برنامه ساعت ۱۸.۰۰

میزگرد:
دکتر محمدرضا نیکفر و دکتر رسول نژادمهر، نویسنده و پژوهشگر
در مورد فراز و نشیب‌های مدرنیته در ایران
شنبه،  ۹  نوامبر ۲۰۱۳ ،    از ساعت ۱۴.۰۰ ـ ۱۷.۰۰

کارگاه آموزشی دکتر محمد‌رضا نیکفر
با موضوع محوری دمکراسی،
یکشنبه،  ۱۰  نوامبر ۲۰۱۳ ،    از ساعت ۱۱.۰۰ ـ ۱۵.۰۰

محل اجرای برنامه ها:
Adress:   ABF Vux
Odinsskolan
Odinsgatan 17 – Gothenburg

ورودی:‌ ۳۰ کرون- برای دانشجویان رایگان می‌باشد.

تلفن‌های اطلاعات:
۷۹ ۶۵ ۱۷۷-۰۷۶
۸۱ ۵۸ ۴۳۳-۰۷۰
۵۷ ۶۰ ۳۶۸-۰۷۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.