افزایش زمین خواری پنهان در ایران

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: «زمین خواری پنهان نوعی دیگر از زمین خواری است که در سال های اخیر در نقاط مختلف کشور ترویج یافته است.» ….

رادیو کوچه:
«حسین ذبحی» معاون قضایی دادستان کل کشور، روز دوشنبه ششم آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایرنا»، گفته است: «صرف زمین خواری به این نیست که اشخاصی مستقیما اراضی، مراتع و زمینهای دولتی و عمومی را متصرف شوند، بلکه ما هم اکنون شاهد نوع دیگری از زمین خواری به نام زمین خواری پنهان هستیم». وی افزوده است: «چند سال پیش که شوراهای حفظ حقوق بیت المال وجود نداشت، شاهد تصرفات و تجاوزات مستقیم زیادی بودیم؛ بدین صورت که به راحتی جنگل ها، مراتع و اراضی ملی را تخریب می کردند و متصرف می شدند.»

رییس شوراهای حفظ حقوق بیت االمال و اراضی دولتی و ملی با بیان اینکه در سال های اخیر با وجود مبارزه قوی این‌گونه مصادره‌های مستقیم کمتر شده، اظهار داشته: «با هوشیاری شوراهای حفظ حقوق بیت المال و کاهش زمین خواری مستقیم، عده‌ای به زمین خواری پنهان روی آوردند.» وی درباره چگونگی زمین خواری پنهان، گفت: «افرادی با استفاده از خلاهای قانونی و اطلاعات علمی و حقوقی نسبت به اراضی و جنگل‌ها سعی می‌کنند به نوعی اقدامات خلافکارانه‌ای را مرتکب شوند که نتیجه آن تصرف و دست اندازی به منابع ملی و طبیعی است.»
«ذبحی» ادامه داده است: «اشخاصی که از مقررات مربوط به اراضی اطلاع دارند و یا از طریق وکلایی که علم آن را دارند، زمین‌های ملی و موات را شناسایی و با طرح دعاوی سعی می‌کنند به ظاهر در مسیر قانونی، خود را صاحب حق جلوه دهند تا بتوانند اراضی را تصرف کنند.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.