درخواست (IUF) برای بازگشت به کار رهبران سندیکای نیشکر هفت تپه

فدراسیون جهانی کارگران کشاورزی، هتل و مواد غذائی خواستار بازگشت به کار هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه شد. ….
کانون مدافعان حقوق کارگر:
فدراسیون جهانی کارگران کشاورزی، هتل و مواد غذائی خواستار بازگشت به کار هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه شد.   این اتحادیه که متشکل از اتحادیه های بخش مواد‌غذائی کشاورزی و رستوران‌ها و تنباکو و… است و شامل ٣٨٨ اتحادیه و بیش ازدو میلیون و ششصد هزار نفر عضو است.

(IUF) در یک بیانیه مطبوعاتی از دولت ایران خواسته است تا اعضا هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را، که به علت اعتراضات کارگری از کار اخراج شده‌اند، به کار برگرداند. این اتحادیه خواستار بازگشت به کار علی نجاتی و رضا رخشان، دو عضو سندیکای نیشکر هفت تپه شده و هم چنین خواهان پرداخت حقوق و مزایایی است که در این سالها به آنان پرداخت نشده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.