زنگنه: ۲۷ هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی را برای یارانه بر می‌دارند

(دنباله…)

بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در دفاع از کارگران زندانی

(دنباله…)

درخواست (IUF) برای بازگشت به کار رهبران سندیکای نیشکر هفت تپه

فدراسیون جهانی کارگران کشاورزی، هتل و مواد غذائی خواستار بازگشت به کار هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه شد. …. (دنباله…)

اعتراض به اعدام ها در برابر سفارت حکومت اسلامی در پاریس

عصر روز شنبه ۴ آبانماه، جمعی از فعالین کرد و ایرانی در اعتراض به اعدام ۲ فعال سیاسی کرد و ۱۶ فعال سیاسی بلوچ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس تجمع کردند …. (دنباله…)

جزئیاتی از نحوه اعدام حبیب‌الله گلپری پور

حبیب الله گلپری پور که دوستانش وی را هوال باهۆز (رفیق طوفان) صدا می‌کردند، در حالی که سرود “هوال” را می‌خواند به پای چوبه‌ی دار رفت. …. (دنباله…)

پـویـان انـصـاری: مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف ۱- ۷ !

درست است که مـا از مخالفان سرسختِ رژیـم جمهوری اسلامی هستیـم ولی نباید از حـق هم گذشت و بی جهت بـانـدِ روحانی و شرکـاء را مـورد هجـوم قـرار بدهیم، در واقـعییت امـر نکاتی هم بدرستـی، بـایـد مخفی بمانـد مانند،  عشوه گری های دوطرفه و بـده بستـون ها که دقیقـأ مشخص نیست در حیـن ِ نشستن یا ایستـادن، زیـر لحـاف و یا روی کُـرسـی و یا برعکس، بوده است! …. (دنباله…)

رضا فانی یزدی: جام زهر در انتظار اپوزیسیون خارج نشین

به نظر می رسد که بازنده اصلی این مذاکرات، اپوزیسیون ایرانی وابسته به غرب است که همه فعالیت و موجودیتش را به تنش موجود میان ایران و امریکا گره زده و ادامه حیاتش در ادامه تحریم های بیشتر برعلیه ایران، تنش بیشتر میان حکومت جمهوری اسلامی ایران با دنیای خارج و احتمال وقوع جنگ است …. (دنباله…)