دکتر فاضل: ۸۰ درصد از هزینه‌های درمان را مردم می پردازند


خراسان:
۸۰ درصد از هزینه های درمان را مردم می پردازند. نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی با بیان این مطلب از وزارت بهداشت به عنوان مظلوم ترین وزارتخانه نام برد. به گزارش مهر، دکتر ایرج فاضل روز گذشته در کنگره سالانه انجمن روان پزشکان ایران گفت: سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان باید ۳۰ درصد می بود در حالی که الان ۸۰ درصد است. بودجه وزارت بهداشت محقق نشد و هر روز بار آن بر دوش مردم و پزشکان سنگین تر می شود.  وی  افزود: سال هاست یارانه پزشکی را پزشکان می دهند و تعرفه غیرعادلانه به جامعه پزشکی تحمیل می شود.  وی گفت: این تعرفه های تحمیلی زمینه ساز برخی مسائل مانند زیرمیزی می شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.