بهروز سورن: باز هم سلول انفرادی

نقد را باید بجان خرید. روی چشم گذاشت و خطا ها را تصحیح کرد. بدون بازنگری و مرور اشتباهات بدام تقدس و کیش شخصیت و فرقه نگری خواهیم افتاد. معضلی که بخشا سازمانهای سیاسی موجود و محفل های مدافع زندانیان سیاسی هنوز با خود حمل می کنند….. (دنباله…)

مخالفت خامنه ای با معرفی جعفر توفیقی به مجلس

علی مطهری٬ نماینده مجلس علت معرفی نشدن جعفر توفیقی به مجلس برای تصدی وزارت علوم از سوی حسن روحانی را مخالفت علی خامنه‌ای با این تصمیم اعلام کرد. …. (دنباله…)

وضعیت نامعلوم سه وب نگار و فعال فرهنگی – دانشجویی بازداشتی

(دنباله…)