بهروز سورن: به مرگ گرفتند و به تب راضی شدیم!

زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بمثابه مجرمان سیاسی تلقی می شوند. مجرمان سیاسی خطا کار سیاسی هستند و قوانین اسلامی را نادیده گرفته اند و بدانها معترض هستند. هم از این جهات میبایستی از محیط اجتماعی و زندگی خود بدور باشند. ایزولاسیون سیاسی و اجتماعی اولین تنبیه آنان می باشد. …. (دنباله…)

ارتش آلمان قندوز را ترک کرد

خروج نیروهای آلمانی از قندوز و انتقال آنها به مزار شریف با موفقیت انجام شد. از این پس تضمین امنیت منطقه به عهده نیروهای دولتی افغانستان است. …. (دنباله…)

آیدا ابروفراخ: پناهندگی آغاز زندگی امن یا شروع یک دروغ!

کاش فقط کمی وجدان داشتیم و کمی انصاف تا به جای محکوم کردن دائم این سازمان و آن مسئول از هموطنان خود بخواهیم که کمی برادرانه و با وجدان رفتار کنند، و مدام با شعار حمایت از هموطنانمان چشم هایمان را بر روی این بی انصافی ها نبندیم …. (دنباله…)

وخامت اوضاع جسمانی، رضا شهابی را به بیمارستان کشاند

(دنباله…)

مخالفت خامنه ای با معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم

(دنباله…)

بهرام رحمانی: یاشار کمال، نویسنده بزرگ ترکیه ۹۰ ساله شد!

یاشار کمال در چند دهه‌ گذشته، ده ‌ها رمان اجتماعی و پربار خلق کرده است که بیش تر آن‌ ها به زبان‌ های مختلف، از جمله به زبان فارسی ترجمه شده‌ اند. آثار وی، در تمام فرهنگ ‌ها و زبان ‌ها خوانندگان بی شمار دارند. زیرا با وجود رنگ و بوی منطقه ای و کشوری، محور تمام آن‌ ها انسان است و درونمایه‌ مشترک آن‌ ها را مسائل جهان شمول بشری تشکیل می ‌دهد. …. (دنباله…)

تقی روزبه: “نگاهی فشرده به دو مسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی”

سران رژیم و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافعان وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری در خدمت دیپلماسی از آن سودمی جویند. اما همواره دم خروس آشکارتر از آن است که بتوان پهنانش نگهداشت، چرا که این ادعاها در تناقض آشکار با عمل و سایرسخنان آنهاست. …. (دنباله…)