یورش به منازل شخصی و دستگیری حداقل ۲ نفر از مردم کرج

مأمورین وزارت اطلاعات حداقل به ۲ منزل در کرج یورش بردند و ۲ نفر از ساکنین آنها را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد منتقل کردند. ….
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه مأمورین وزارت اطلاعات به منازل شخصی زندانی سیاسی سابق الله وردی روحی ۶۴ ساله و حمید میبدی داماد وی یورش بردند و با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی آنها را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد منتقل کردند . از زمان دستگیری تا به امروز از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست. لازم به ذکر است که بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه تا به حال چندین بار آنها را دستگیر و آزاد کرده اند .
زندانی سیاسی الله وردی روحی به دلیل اینکه ۲ تن از فرزندانش از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و در حال حاضر در زندانی به نام لیبرتی در عراق نگهداری می شوند ، بارها با یورش مأمورین وزارت اطلاعات به منزلش مواجه شده و هر بار او را دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل کرده اند و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داده اند.

خانواده های اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تحت فشارها، اذیت و آزارهای مستمر مامورین وزارت اطلاعات قرار دارند و به طور دائم منازل شخصی و محل کار آنها مورد یورش بازجویان وزارت اطلاعات در زمانهای غیر معمول مانند شب و یا اوایل بامداد قرار می گیرد. آنها بدون هیچ دلیل دستگیر می شوند مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی مورد بازجویی ، شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار می گیرند و در موارد متعددی به دلیل دیدار با فرزندانشان در اشرف، تعدادی از آنها را اعدام کرده اند و تعداد دیگری در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند و یا به حبسهای سنگین محکوم شده اند.

سیاست ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در رابطه با خانواده های اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین کسانی که در ایران از آنها حمایت و هواداری می کنند برخورد خونین بر مبنای صدور احکام اعدام، زندانهای طولانی مدت،عدم درمان زندانیان سیاسی بیمار و حتی زجرکش کردن آنها می باشد. بازجویان ولی فقیه برای تمامی اقشار جامعه از جمله دانشجویان ، زنان ، فعالین کارگری، اقوام وادیان و مذاهب ، بازاریان، کارمندان و غیره خط قرمز هرگونه حمایت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران را تعیین کرده اند و از این سازمان و حمایتهای مردمی رو به گسترش آن بشدت هراسناک هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به منازل شخصی و بی دفاع خانواده هایی که به صرف اینکه فرزندان آنها از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند ،نگهداری طولانی مدت آنها در سلولهای انفرادی، شکنجه های جسمی و روحی، عدم درمان ، زجرکش کردن و صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات و رئیس شبکه شکنجه گران در ایران به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۱مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۳ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.