رفعت زین الدین: به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام

گزارشی از گردهمایی به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام در گوتنبرگ، سوئد …. (دنباله…)

حمله کیهان به علیرضا افتخاری پس از اهدا یکی از کارهایش به نسرین ستوده

(دنباله…)

از اکتبر تا اکتبر – گزارش تفصیلی آماری اعدام در ایران

در بازه زمانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، حداقل ۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران از راه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، ۹ درصد افزایش داشته است. …. (دنباله…)

جوامع عادلانه و مدرن را نمی توان بر کشتن بنیاد گذاشت: مجازات اعدام را ملغا کنید!

۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ یازدهمین سالگشت روز جهانی ضد مجازات اعدام است. سازمان های جامعه مدنی و طرفدار الغای مجازات اعدام در سراسر جهان افکار بین المللی را علیه غیرعقلایی بودن این مجازات و ظالمانه بودن اعدام ها بسیج خواهند کرد. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: پراگماتیسم پیدا و پنهان

افق آینده ی مناسبات ایران و آمریکا …. (دنباله…)