دادستانی تهران از لیست ۸۰ نفره محسنی اژه ای اطلاعی ندارد؟

در پی اظهارات محسنی اژه ای ، سخنگوی قوه قضاییه ، مبنی بر لیست ۸۰ نفره از زندانیان سیاسی برای آزادی ، مسئولین دادستانی تهران و مسئولین زندان در پاسخ به خانواده ها از وجود چنین لیستی و آزادی زندانیان اظهار بی اطلاعی می کنند. ….
کلمه:
بدنبال آزادی ۱۶ تن از زندانیان سیاسی در روزهای پایانی هفته گذشته، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ۸۰ نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی مشمول عفو شده اند که تعدادی از آنها آزاد شده اند و بقیه در روزهای آینده آزاد می شوند. پس از این اظهارات تعداد زیادی از خانواده های زندانیان موضوع را از دادستانی تهران و مسئولین زندان اوین پیگیری کرده اند که آنها از  وجود چنین لیستی و افراد آن لیست اظهار بی اطلاعی کرده اند . پس از آن اظهارات هیچ فردی از زندانیان سیاسی نیز آزاد نشده است . از ۱۶ نفری نیز که هفته قبل آزاد شدند اکثرا بخش عمده دوران محکومیت خود را طی کرده بودند و تنها مدت کوتاهی از حبس آنها باقیمانده بود .

با این اوصاف و  پاسخهایی که به خانواده ها داده شده است روشن نیست اظهارات سخنگویی قوه قضاییه واقعیت دارد یا  سخنانی بود که  برای بهبود فضای بین المللی در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک بیان شده ، اتفاقی که در گذشته نیز مکررا اتفاق افتاده است. اگر چه با اظهارات امروز اقای علوی وزیر اطلاعات این امید  وجود دارد که روند ازادی ها  ادامه یابد اما   ارایه لیست اسامی عفو شدگان به مطبوعات می تواند خانواده ها و افکار عمومی را درباره وضعیت زندانیان سیاسی از ابهام در بیاورد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.