گفتگو شیوا محبوبى با رویا غیاثى از سخنگویان ایران تریبیونال و ژاله تبریزى فعال حقوق بشر در رابطه با بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و قتل عام سال ١٣۶٧

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.