در مبارزه علیه اسد، نقش ارتش آزاد سوریه در میان افراطیون اسلامی بسیار ضعیف است

یک سال پیش که این مطالعه را سازمان ملل در سوریه آغاز کرد، تنها پنج در صد از نیرو های مبارز علیه رژیم هوادار القاعده بودند. در حالیکه اکنون اعضای دو سازمان اصلی وابسته به القاعده در سوریه چهل در صد از صدو پنجاه هزار جنگنده اپوزیسیون را تشکیل می دهند ….

رادیو فرانسه، بیژن برهمندی:
فیگاروی امروز گزارش مفصلی دارد درباره اوضاع سوریه بقلم ژرژ مالبرونو. در این مقاله از گزارش مهمی پرده برداشته شده است که توسط سازمان ملل متحد درباره ترکیب اپوزیسیون سوریه تهیه شده است. این پژوهش یکساله که به ترسیم ویژه گی های مجموعه اپوزیسیون سوریه در جنگ با رژیم پرداخته است نشان می دهد که بیش از نیمی از شورشیان در گیر با رژیم اسد متعلق به نیروهای سلفی و یا جهادگران القاعده هستند. این گزارش تاکید می کند که ارتش آزاد سوریه که بوسیله غرب حمایت می شود در ترکیب اپوزیسیون وزن ناچیزی دارد.
ژرژ مالبرونو به وجود ارقامی اشاره می کند که بقول او عرق سرد بر بدن می نشانند.

او با تکیه به گزارش سازمان ملل می نویسد پنجاه و هشت در صد ، یعنی دقیقاً ششصد گروه مسلح بسیار نیرومند -که بیش از پنجاه مرد جنگنده در اختیار دارند- گروههای متعصب و افراطی اسلامگرا هستند .
مختار لمانی نماینده سازمان ملل در دمشق که از سوی این سازمان مسئولیت این پژوهش را بعهده دارد، خود توضیح می دهد که یک سال پیش که این مطالعه را آغاز کرده است، تنها پنج در صد از نیرو های مبارز علیه رژیم هوادار القاعده بودند. در حالیکه اکنون اعضای دو سازمان اصلی وابسته به القاعده در سوریه چهل در صد از صدو پنجاه هزار جنگنده اپوزیسیون را تشکیل می دهند.

فیگارو توضیح می دهد که این ارقام را یک گروه کارشناس تحت سرپرستی مختار لمانی به مدت یکسال در پرسش از گروههای شورشی بدست اورده اند و نتایج آن با تحقیق دیگری که انستیتوی انگلیسی “جینز” در همین زمینه انجام داده است مشابه است.
این پژوهش تعداد گروههای شورشی را در سراسر سوریه ۲۰۰۰ تشکیلات برآورد می کند. اولین نتیجه گیری از این تحقیق آن است که سلفی ها در این مجموعه اکثریت مهمی را تشکیل می دهند. سازمان هائی مانند” احرار الشمس” و یا “لوای اسلام” که توسط عربستان سعودی حمایت می شوند و هرکدام حدود بیست هزار عضو دارند که در سراسر سوریه ، از جمله در حومه های دمشق، پراکنده اند ، در زمره این نیروهای اسلامگرای افراطی محسوب می شوند. بروایت این گزارش سازمان لوای اسلام در واقع چهره علنی “جبهه النصرت” – وابسته به القاعده – است که بدلیل آمدن نامش در فهرست گروههای تروریستی سعی می کند کمتر افتابی شود. در همین هفته های اخیر گروه لوای اسلام تا هشت هزار نفر نیرو در حومه دمشق جمع کرده بود تا با استفاده از حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات رژیم بتوانند پیشروی کنند.
نتیجه گیری دوم از این گزارش تحقیقی آنکه نیروهای میانه روی عضو ارتش آزاد سوریه- که توسط غرب و کشورهای عربی پشتیبانی می شوند- وزن ناچیزی در میان اپوزیسیون دارند و بیشتر در اطراف شهر حمس متمرکز هستند. مختار لمانی وزن آنها را در میان نیروهای شورشی حدود پانزده در صد ارزیابی می کند. لمانی تاکید می کند که ” این تفکر که گویا نیرو های میانه روی لائیک نقش مسلطی در میان شورشیان سوریه دارند، خیلی ساده تفکر نادرستی است.”

چارلز ریستر مسئول پژوهش انستیتوی ” جینز” در انگلستان هم عیناً همین نتیجه را گرفته است. او چند روز پیش در مصاحبه با نشریه دیلی تلگراف با اشاره به نفوذ ناچیز میانه روها در میان اپوزیسیون، تحویل اسلحه به آنها را مشگل آفرین توصیف کرد.
حتی نیرو های وابسته به اخوان المسلمین نیز که در نهادهای رهبری اپوزیسیون در تبعید حضور فعالی دارند ،در داخل کشور وزن زیادی ندارند.
فیگارو برای تکمیل کردن این تصویر عمومی از وضعیت اپوزیسیون، به گروههای تبهکار و مسلحی نیز اشاره می کند که بویژه در مرزهای لبنان به قاچاق مواد مخدر مشغولند و از این اوضاع بهره می برند.
گزارش نشان می دهد که این اپوزیسیون بشدت دچار انشقاق است و بطور مرتب ترکیب های متنوع و جدیدی بخود میگیرد. گزارشگران علل این تغییرات در ترکیب تشکل ها را به نوع و میزان تسلیحات و نیز پولی که برای این شورشیان می رسد مرتبط میدانند. باید اضافه کرد که در دو سالی که عملیات مسلحانه در سوریه آغاز شده است، تنها گروههای وابسته به القاعده هستند که هیچگاه نه ازنظر مالی و نه از نظر تسلیحاتی کمبود ندارند. دو سازمان بزرگ وابسته به القاعده که از جانب منابع خصوصی در خلیخ فارس تغذیه مالی می شوند، هم اکنون مناطق شمال و شرق سوریه را در اختیار دارند. آنها توانسته اند در این مدت از انفعال ترکیه ، که مدت هاست بروی انتقال سلاح از مرزهایش بسوی سوریه چشم می بندد، بخوبی استفاده کنند.

باید اضافه کرد که این افراطیون جهاد گرا نه تنها از نظر مالی و تسلیحاتی بی نیاز هستند، بلکه از نظر جنگندگی هم کسی به پایشان نمی رسد. آنها با فاصله زیادی نسبت به شورشیان دیگر توانائی های جنگجویانه دارند. مختار لمانی می گوید از شمال تا جنوب سوریه ما در جریان تحقیقاتمان این نکته را بارها از دیگر شورشیان شنیدیم که هر جنگجوی جهادگر به اندازه ده نفر شورشی معمولی قدرت و کارکشتگی دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.