آغاز اعتصابهای سراسری در یونان

یورونیوز:
معلمان مدارس یونان در اعتراض به سیاستهای ریاضتی دست به اعتصاب سراسری زدند. اعتصاب معلمان که از روز دوشنبه آغاز شد به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت. دستکم ۸۰ درصد از معلمان در این اعتصاب شرکت کرده اند.

رییس یکی از اتحادیه های صنفی معلمان می گوید: “تنها چیزی که می خواهیم ادامه مبارزه علیه ترویکا است، تا این گروه کشورمان را ترک کنند. دولتها، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سیاستهایی را به یونان تحمیل کردند که موجب ویرانی یونان شده است.”
سیاستهای ریاضتی ترویکا تاکنون بسیاری از کارکنان دولت را خانه نشین کرده است و گفته می شود در ادامه اجرای این سیاستها نزدیک دوازده هزارو پانصد پست دولتی دیگر نیز تعدیل خواهند شد. به همین جهت اتحادیه های کارگری یونان هم گفته اند که این هفته به معلمان می پیوندند تا یونان را در یک اعتصاب سراسری قرار دهند.

خبرنگار ما در آتن می گوید هرچند بسیاری از اصناف و اتحادیه ها تصمیم به برگزاری اعتصابهای سراسری گرفته اند اما بعید است که این موضوع دولت یونان را از اجرای سیاستهای ریاضتی بازدارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.