طی بیست سال آینده، جهان نیازمند حداقل ۵۰ درصد غذای بیشتر، ۴۵ درصد انرژی بیشتر و ۳۰ درصد آب بیشتر برای بقا است


ایرن گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران  در بیانیه ای به مناسبت نکوداشت  دهه سازمان ملل متحد برای تنوع زیستی(۲۰۲۰ – ۲۰۱۱) گفت: به عقیده من زباله، زیبایی یکی از زیباترین کشورهای کره زمین یعنی ایران را از بین می برد.

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران آقای لوئیس خطاب به اعضای سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، جوامع بومی و محلی جنگل نشین همچنین دستگاه های دولتی شرکت کننده دربرنامه پاکسازی مشارکتی جنگل که همزمان در ۱۱ استان کشور به همت سازمان مردم نهاد “هرمد” در روزجمعه ۲۲ شهریور ماه جاری برگزارگردید اظهار داشت تاثیر افزایش جمعیت  و تغییرات آب و هوایی بدان معنی است که طی بیست سال آینده، جهان نیازمند حداقل ۵۰ درصد غذای بیشتر، ۴۵ درصد انرژی بیشتر و ۳۰ درصد آب بیشتر برای بقا است.

در پیام آقای لوئیس که نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران نیز هست آمده  در ایران شاهد کمبود آب، کویرزایی، جنگل زدایی، تخریب تنوع زیستی، طوفان های شن و خاک و آلودگی هستیم. به این دلیل نیاز خواهیم داشت بیشتر ذخیره کنیم. بخشی از صیانت از کره زمین ما  نگهداری آن، احترام گذاشتن به آن به عنوان سکونتگاه ما و تنوع زیستی ما است. این به معنای آن است که ما نباید با کشورمان، یا استانمان، یا شهرمان، یا خیابانمان با بی احترامی رفتار کنیم و در هر جا زباله بریزیم. ایشان می افزاید بنابراین سازمان ملل متحد بی اندازه به خود می بالد که فرصتی در اختیار دارد تا  در این  ۱۱ رویداد صحبت کند که به وسیله “هرمد” به عنوان بخشی از دهه سازمان ملل متحد برای تنوع زیستی برگزار می شود. اگرچه این عمل خود شما است که حاوی پیامی بسیار محکم تر به تمام ایرانیان و مردم بسیاری فراتر از کرانه های ایران است. با حضور امروزتان در اینجا، می گوئید تمامی ما از راه جمع آوری زباله در هر زمان و در هر کجا بتوانیم، به محافظان محیط زیست کره زمین مبدل شویم.

لوئیس می گوید پاکیزه کردن محیط زیست از وظایف اولیه ما است. اما باید از آن فراتر رویم. اما باید در درجه اول مانع زباله پراکنی شویم. باید به آموزش جوانانمان در زمینه نیاز به محیط زیست پاکیزه و سالم تاکید کنیم. وی در خاتمه خطاب به حامیان محیط زیست گفت با انجام چنین اقدام اصیلی همگی شما سنتی کهن که فرهنگ ایرانی به خاطر آن معروف است را دوباره احیا  می کنید یعنی حفظ و گرامیداشت طبیعت خود و باغ هایش.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.