بیانیهء شبکه سکولارهای سبز ایران در مورد جنایت در قرارگاه اشرف

خبر حملهء بیرحمانه و ضد انسانی به پایگاه اشرف، که منجر به کشته شدن ده ها تن از هم میهنان ما در این پایگاه و گرفتار آمدن و ربوده شده شش زن و یک مرد به دست نیروهایی «مرموز!» شد، برای هر ایرانی میهن پرستی در سراسر جهان شگفتی اندوهناک و غم فراوانی را موجب گشته است. برای ما ایرانیان، عمق دلشکن این واقعهء جانکاه از سوی دیگری نیز شدت و حدت می یابد؛ آنگاه که می بینیم جوامع بین المللی و سازمان ملل با تمرکز روی واقعه دردناک استفاده از سلاح شیمیایی از سوی حکومت سوریه علیه مخالفان اش، این جنایت خشن در شهر اشرف را نادیده می گیرند؛ تو گویی که «نوع» سلاح و ابزار برای کشتن انسان ها، بهای جان آن ها و ارزش انسانی شان را معنی می بخشد. بخصوص که این سکوت نیروهای بین المللی در حالی ادامه دارد که هنوز هزاران نفر انسان در پایگاه اشرف و منطقه لیبرتی در خطر کشتار دست جمعی هستند.

در این میان، بنظر ما، حکومت اسلامی ایران نیز، از آنجا که روزانه در حال تخمین زده توان خود برای مقابله با سیاست های امریکا است، برای بخت آزمائی و اشاره ای به اینکه در کشورهای عراق و سوریه توان عمل فراوان دارد، دست زدن به چنین حرکت نامردانه و جنایتکارانه ای را به مزدوران عراقی خود سفارس داده است و بدین وسیله خواسته است نشان دهند که نیروهای بین المللی چنان نیش گزنده ای را که می گویند ندارند و حکومت وحشی مستقر بر ایران می تواند در جای جای جهان علیه آنان دست به اقدام زند.

شبکهء سکولار های سبز ایران برای آزادی و دموکراسی، با محکوم کردن کشتار هم میهنان مان در شهر اشرف و با ابراز نگرانی عمیق خود از مواضع نیروهای بین المللی در برابر این جنایت شنیع علیه بشریت، به صراحت خواهان:
الف) اقدام سریع از سوی کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق برای خروج بلاشرط اعضای  این سازمان از کشور عراق و اسکان این هموطنان به کشورهائی دور از دسترس نیروهای جمهوری اسلامی،
ب )  محکوم شناختن این کشتار از سوی نیروها و جوامع بین المللی است.

امید که بیداری و غیرت میهن پرستانه همهء ما ایرانیان خارج از ایران بتواند در روزها و ماه های آتی، که برای ایران و هم میهنان ما سرنوشت ساز خواهند بود، ما را به سوی اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات نظر، در راستای انجام کاری موثر برای بر پا داشتن ایرانی یکپارچه، سکولار دموکرات، آزاد و سربلند رهنمون سازد.

شورای هماهنگی شبکهء سکولار دموکرات های ایران برای آزادی و دموکراسی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ـ ۸ سپتامبر ۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.