محمد قراگوزلو: تبار خونین تاریخ بی‌قراری ما

سند تاریخی از قطعه‌ی ۳۳ تا خاوران …. (دنباله…)

همنشین بهار: ژاله خون شد. هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه

واقعه میدان ژاله چنان خونین و مرگبار بود که کشمکش‌های گذشته میان دولت و مخالفان را از یاد برد. …. (دنباله…)

بیانیهء شبکه سکولارهای سبز ایران در مورد جنایت در قرارگاه اشرف

(دنباله…)

حشمت اله طبرزدی: بی پرده و صریح با خودم و شما

من همواره گمان می کردم که انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فصل نوینی برای ادامه ی فعالیت ها و به ویژه ازادی زندانیان سیاسی است. (در مورد تدبیر خامنه ای کمتر اندیشه کرده بودم. به تحریم قدرتمند یا تغییر جدی در شرایط می اندیشیدم. این جا لازم می دانم به خامنه ای از بابت تدبیری که اندیشید شادباش بگویم ،هر چند خود را در این نبرد بازنده بدانم.) …. (دنباله…)

گزارشی از برگزاری یادمان یاد یاران در گوتنبرگ – سوئد

در بیست وپنجمین سالگرد کشتارزندانیان سیاسی در ایران …. (دنباله…)