اسماعیل هوشیار: بعد از قتل عام!

بعد از قتل عام زندانیان اشرف درهقته گذشته؛ سازهای آشنا هنوز گاگول وار مینوازند. فرماندهان سپاه اعلام کردند این حمله از عملیات مرصاد یا همان فروغ جاویدان مهمتر بود ! خانم مریم رجوی اعلام کرد که این حمله برای سوزاندن راه حل بازگشت به اشرف انجام شد! هواداران مجاهدین هم یاد مفاخر ملی افتادند و اینکه زمینه های این حمله توسط منتقدین شکل گرفت. منتقدین هم ضمن تکرار انتقادهای خود و فراخوانهای معمول برای نجات جان اسیران؛ عزدارند. ….
محکومیتهای جهانی از همه جا رسید . به نظرم محکوم کردن جنایت خیلی خوبه . فقط نباید عجله کرد . مثلا رضا پهلوی باید صبر میکرد با برف سال دیگه محکوم میکرد . و یا شیرین عبادی که محکوم نکرد فقط مسئولییت جلاد را بهشان یاد آوری کرد . خلاصه محکومییت خیلی خوبه . فقط مشکل آنجاست که نمیدونن چی رو باید محکوم کنن !؟ فرق بین مسئولیت و جنایت درکجا و چیست ؟ فقط محکوم است . شایعه حمله مجدد به اشرف شکل گرفت و من درفکربودم کدام حمله به کجا ؟ وقتی سازمان ملل اعلام کرد که به سرقربانیان شلیک شده است پس حمله مشروعییت دارد . به جز این کدام حمله ؟ کدام خبر ؟ کدام بز ؟ اصلا حمله ای در کار نبود و نیست . همش شایعه دشمن است که انفجارهای داخلی را تشریح میکند . ممکنه در اینکه دشمن کجاست یا کیست؛ اختلاف نظر باشه …..ولی الان سازمان ملل آنجاست و جنازه ها را تحویل گرفته تا کالبد شکافی کند و رسما اعلام کند که به سرشان شلیک شده است و کدام گلوله مال کدام تفنگ است !؟ سازمان ملل گزارش دقیق میدهد ، ۵۲ جنازه تحویل میگیرد و من درحیرتم که چرا به جای ۵۲ جنازه….. ؛ بقیه زنده ها را سریعا از اشرف و عراق خارج نمیکند!؟

الان امریکا هم آنجاست و چپ و راست محکوم میکند . از دولت عراقی درخواست تحقیقات مستقل کرده است . دولت عراقی هم هرهروکرکر میخندد ! کاترین اشتون هم بعد از هرملاقات با جلیلی هی محکوم میکند . خلاصه الان همه دنیا آنجاست و هی محکوم میکند . هرمارمولکی هی محکوم میکند . الان باید از این همه محکومییت خوشحال باشیم و یا از حمله مجدد ناراحن ؟ من از این همه خبر که تیتر میشود و جماعتی ابله را با خود میبرد…نه خوشحال میشوم و نه ناراحن . من فقط گیجم . کف کردم . توی روز روشن تمام مزرعه را ملخ زده…آنوقت حماعتی شاسکول برای کلاغها مترسک میسازند . ما در شروع تاریخ جهالت هستیم . بله ؛ آمریکا محکوم کرد ؛ سازمان ملل هم محکوم کرد و آنجاست ؛ نماینده اش هم درتهران است ؛ و حمله مجدد شایعه است…..

من امیدوارم حمله دیگری درکارنباشد و فقط امیدوارم . عملا کاردیگری از دستم برنمیاد . اینکه درفیس بوق مینویسند باید کاری کرد کمی مبهم است چون باید بنویسند چکاری از دست ما برمیاد ؟ ولی نمینویسند و فقط فراخوان محکومییت و اینکه باید کاری کرد !!! اشکال این دوستان و رفقا این است که نمیخواهند متوجه باشند که این صحنه کاملا سیاسی است . و یا چنین درکی ندارند . احساسات انسانی یا عزاداری به جای خود . ولی عدم درک درست ازتمام صحنه ؛ ظاهرا امررامشتبه میکند که میشود کاری کرد و چرا کاری نمیکنیم !؟

ازنظرمن صحنه به شکلی مطلق سیاسی است . قبل ازآن هم هر اتفاقی پیش زمینه یا پس انداز سیاستی بوده و خواهد بود . حداقل از زمان سقوط صدام به این طرف . موضوع خلع سلاح نیروهای مجاهدین به دست ارتش امریکا ؛ شلیک ۱۷ ژوئن  درپاریس ؛ ۱۰ سال سیاست خط موازی رهبری مجاهدین با دولت امریکا ؛ جا خالی دادن عمو سام ؛ آکسیونهای میلیونی مجاهدین در اروپا طی این سالیان ؛ سفرهای استانی مریم رجوی دراروپا قبل ازانتخاب روحانی ؛ خانه نشینی مریم رجوی بعد از انتخاب روحانی ، حملات مستمر درمراحل مختلف ؛ که همین آخرین حمله هم پازل تکمیلی سیاسی آن درذهن کسی نیست و یا به رو نامبارک نمیآورد .

حالا از نظر سیاسی توپ بازی درزمین حکومت اسلامی است . دولت ایالات متحده قیمت این مرحله از بازی را مطابق معمول ازجیب زندانیان مجاهدین داد و منتظر عکس العمل دولت روحانی است . حمله با دستور دولت آمریکا و هماهنگی خودش انجام شد و خودش هم محکوم کرد . و شما نمیدانید که چرا درورای همه محکومیتهای شکلی ؛ هیچ دولتی و ارگانی حتی شفاهی توصیه نکرد که هرچه سریعتر بقیه زندانیان ازعراق خارج شوند و این یعنی که هنوز بازی تمام نشده است . این یعنی که از دقیقه اول حمله تا آخرین دقایقش با هماهنگی خودشان انجام شده است .  این یعنی اینکه اگردولت مالکی چنین ظرفیتی را مستقلا داشت پس میتوانست کار را تمام کند به همان دلایل که توانست شروع کند وتا نیمه راه رفت و این نشان میدهد که آنها انگیزه تمام کردن این جنایت و بستن رسمی اشرف را دارند…..!! ولی نیمی را کشت و بعد از۳ روز هم درها را بازکرد تا نمایندگان ملل متحد تائید کنند به سرقربانیان با دستان بسته مستقیما شلیک شده است وعکسهای رنگی ازجنازه ها بگیرند فیلمهای مکفی ارسال کنند !؟

این صحنه و بازی خونین را اگردرست تشخیص ندهی آنوقت این لباس سیاه سمبلیک را نباید درآوری و منتظرحملات بعدی هم باشی . رهبری مجاهدین توان تنظیم با سیاست و حرکات بعدی و خونین غرب را دارد چون ایدئولوژیکش جوازش را میدهد . آنها ( چه جبرا و چه اختیاری ) این مسیر را باز هم میروند . و کسانی که دلشان میسوزد و نه فقط دامنشان…..درتشریح کل صحنه و نشان دادن دست همه بازیکنان کمی صریحتر باشند . رهبری مجاهدین و غرب ؛ نه میخواهند و نه میتوانند که این بازی و صحنه را تمام کنند . الان همه منتظرقدم بعدی حکومت اسلامی ایران با دولت امید روحانی هستند !حکومت اسلامی منتظر جنگ سوریه است، اگرفرماندهان سپاه این قتل عام را ازمرصاد مهمتردیده اند ، آیا میدانید که بعد از عملیات موسوم به مرصاد چه اتفاقی افتاد !؟

همه کسانی که دراین ماجراها و قتل عامهای گذشته و حال و آینده ؛ مقصراصلی این جنایات را فقط رهبری مجاهدین معرفی میکنند ؛ خیلی احمق و کودن و کورند . همه کسانی که مقصراصلی این جنایات را فقط حکومت اسلامی معرفی میکنند ؛ خیلی شارلاتان و دیوسند . و همه کسانی که به نقش ضلع اصلی این مثلث شوم سیاسی ( غرب و دولت آمریکا ) به هر دلیلی اصلا اشاره نمیکنند ؛ مخلوطی از جنس آن هر دو هستند !

اسماعیل هوشیار
۰۶٫۰۹٫۲۰۱۳
www.tipf.info

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.