نامه خانم منصوره بهکیش

در صورت تمایل این پتیشن را امضاء کنید
دادخواهی بازماندگان اعدام های دهه شصت از حسن روحانی داد ….
خانم منصوره بهکیش یک زن مبارز و زندان کشیده است که در ایران زندگی می کند و ۴ برادر، یک خواهر خود و همسر خواهرش را از دست داده است.

ایشان دادنامه ای نوشته و خواسته های انسانی و حقوق بشری را در آن آورده است. اگر با این دادنامه موافق هستید، آن را امضا کرده و برای دوستان خود با ایمیل و فیس بوک بفرستید

با سپاس

همبستگی برای حقوق بشر در ایران
———————————————-

در صورت تمایل این پتیشن را در آدرس زیر امضاء کنید:
http://www.gopetition.com/petitions/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%DA%A9%DB%8C%D8%B4.html

صدای امریکا در مورد  نامه منصوره بهکیش:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.