فراخوان اعتراض به تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج جابر کلیبی از این کشور

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.