اسماعیل هوشیار: طلب بخشش به سبک اونا…!

موضوع بازگشت برخی مهاجران و اشخاصی که بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شدند و نحوه برخورد با آنها؛ تاکنون از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است ….

بعد ازانتخاب روحانی نوشتم که درتابلوی استحاله فرضی؛ اونا قرار است از خارج کشور شروع کنند! درادامه این خط به چند خبر  توجه کنید !

محمود علوی، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی
وزیر اطلاعات ایران به خبرنگاران گفت: “به تمامی کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند .” موضوع بازگشت برخی مهاجران و اشخاصی که بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شدند و نحوه برخورد با آنها؛ تاکنون از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است…..
البته وزیراطلاعات حکومت اسلامی مشخص نکرد که اندازه و شکل خلافها اگر چه بوده باشد……تضمین دارد ؟ “برخی مهاجران”هم خیلی مبهم است……مثلا ندا آقا سلطان و سهراب و ستاره و ترانه و بقیه بچه هایی که مهاجرتشان دادید به دنیای باقی….هم میتوانند برگردند ؟ و یا چون جرمشان سنگین است اصلا شدنی نیست ؟ به هدر دادن فشنگ خلیفه مسلمین خلاف کمی نیست !!

منتها خبر وقتی تیترمیشود معنی سیاسی خودش را دارد . بین کسانی که درجریان جنبش ۱۳۸۸ ازایران خارج شدند ؛ تا کسانی که هنوز زندانی همان جریان جنبش ۱۳۸۸ درداخل ایران هستند ؛ طبعا ازنظراستحاله چیان حق تقدم با خارجی هاست ! منتها به شرطی و شروطها ! به احتمال قوی هرکسی خواهان بازگشت است باید اول توبه کند و ازمقام معظم عظما… عذربخواهد و حداقل ازپاسداران کهریزک باید عذرخواهی کند که شرایط تجاوز به خودشان را فراهم کردند ! والا آن برادران متجاوز مسلمان ، اگربا جنبش ۱۳۸۸ تحریک نمیشدند ؛ دست به تجاوز نمیزند و به سوراخهای اهل بیت قانع بودند ! پس اول توبه تصوح و یا همان غلط کردن و گُه خوردن……

هربی سواد تازه کاری هم میفهمد که شاخص اولین قدم جدی از داخل است و اینکه حداقل همه زندانیان مرتبط با جنبش ۱۳۸۸ آزاد شوند و ازتمام بازماندگان قربانیان رسما عذرخواهی شود وغرامت هم بایدی ست ! فعلا تا همین حد و برای شروع کافی است؛ عذرخواهی ازتمام مردم ایران برای ۳۵ سال جنایت مستمروکشتاروفقروسرکوب پیش کش….یعنی باشه برای قدم بعد !

ولی این همه داستان نیست . یعنی درتابلوی فرضی استحاله ؛ حکومت اسلامی به دلیل تضاد ماهوی با کل جامعه انفجاری ؛ تصمیم گرفته تا ازآخرشروع کند ! مسئله اولش داخلی نیست ؛ نه زندانی ها هستند و نه کل مردم . به همین دلیل تضمین خیلی مکفی برای مهاجران میدهد . مثلا دارد پیام میدهد که مسیراستحاله از خارج شروع وهمین است ! طرح بردن موضوع هسته ای به وزارت خارجه که آب غربی ها را از لبشان سرازیر کرد ….و رفسنجانی هم ۲ موضع گیری داشت . یکی اینکه : اگربا دنیای خارج لجبازی و ماجراجویی نداشته باشیم ؛ میشود کنارآمد ! دوم اینکه انتخاب روحانی برای رفع نگرانی ازجنگ بود ! خلاصه این یادآوری ها به جهت این است که بدانید وبدانیم که حکومت اسلامی و غرب ؛ قواعد بازی را بلدند و رعایت میکنند !

این وسط تکلیف پدیده عجیبی است به نام اپوزسیون که خیلی توهم زده است . این اپوزسیون مورد نظر بیشتربه صفت جریانات مختلف است تا افراد مستقل ! جریاناتی نو و کهنه که تازه کار نیستند؛ ازدوران خاتمی گیج میزد و تا همین الان که گیجترهم شده است. فکرش را بکنید که این جماعت تئوری بافته است که ثابت کند روحانی با خامنه ای فاصله نوری دارد و این همان مردیست که میتواند……

به جرات میشود گفت حتی کسانی که درداخل ایران جبرا پای صندق رای رفتند چنین توهمی نزده اند. آنها میدانند که بین روحانی وخامنه ای در کل سیستم شکافی نیست. اختلاف برسرمنافع حتما دارند ولی شکافی برسرموجودیت خودشان ندارند . خط استحاله را اگر بخواهند و بتوانند… باید با هماهنگی کامل هم پیش ببرند و اگر خط فریبی مجدد باشد بازهم هماهنگند و تقسیم کاردارند . این یک سیستم فکری و پراگماتیسم است که ۳۵ سال دوامش فقط روی توهمات چاه جمکرانی سوار نبوده است . برعکس اپوزسیون خارج کشوری که متاسفانه طی همین ۳۵ سال روی توهمات ذهن هپروتی و بی مسئولیتش سوار است وهنوز هم قدرت تشخیص درستی ازصحنه سیاسی ندارد ! شاید هم داشته باشد ولی خوشش نمیآید و تحلیلش با ذهن جمکرانی خودش تنظیم و خوشش میآید تا واقعیات سرسخت زمین سیاست ……

میدونید درد اصلی من چیه؟ حکومت اسلامی هرچقدر طول عمرش بیشترمیشود؛ حداقل ازجهت تشخیص منافع خودش تجربه اش بیشترو پخته ترمیشود. اپوزسیونش هرچه طول عمرش بیشتر میشود پراکنده تر و بی خاصیتر و پیرتر میشود و قدرت تشخیص منافع خودش را هم از دست داده است . پیدا کردن ربطی منطقی یا غیرمنطقی بین این ۲  متغیر ؛ سخت است ولی غیرممکن نیست .

اسماعیل هوشیار
hoshyar.esmaeil00@gmail.com
24.08.2013

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.