مشکلات معیشتی کارگران، قراردادهای موقت را استثماری‌تر کرده است

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران ضمن هشدار نسبت به رواج قراردادهای کار سفید امضا، از دولت روحانی خواست قرارداد‌های موقت کار را سازماندهی کند. ….

«علی حسینیان» در این باره به ایلنا گفت: قراردادهای موقت کار یکی از مهم‌ترین شیوه‌های کارفرمایان برای استثمار نیروی کار است. با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات معیشتی، فرصت مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از این قراردادها، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و اخراج را به کارگران تحمیل کنند. وی ادامه داد: طبق ماده هفت قانون کار، قرارداد موقت نه برای کارهای دائم و مستمر، بلکه برای کارهای موقت است.
این فعال کارگری با بیان مثالی، به تشریح یکی از آسیب‌های قرارداد‌های موقت کار پرداخت و گفت: کارگری که به مدت ۲۰ سال در شرکتی مشغول به کار است، پس از آنکه کارفرما قراردادی ۲ ماهه با وی می‌بندد پس از طی مدت قرارداد امکان دارد بدون هیچ بهانه‌ای اخراج شود.

حسینیان در ادامه با انتقاد از رواج قراردادهای کار سفید امضا بیان کرد: در قراردادهای کار سفید امضا از کارگر امضا گرفته می‌شود ولی هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار وی قرار نمی‌گیرد. بدین ترتیب، کارفرما می‌تواند هر زمان که مایل بود با تعیین تاریخ پایان قرارداد ‏، کارگر را اخراج کند. وی تصریح کرد: قراردادهای کتبی باید در ۴ نسخه نوشته شوند و رونوشت قرارداد در اختیار کارگر، شورای اسلامی کار و اداره کار قرار بگیرد. این در حالی است که برخی کارفرمایان، قرارداد کار را می‌نویسند و نزد خود نگه می‌دارند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران در پایان اظهار داشت: با توجه به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نیروی کار در بازار کار، بسیاری از مردم به دلیل تامین نیازهای معیشتی و پیدا کردن شغل به دریافت حداقل حقوق بدون بیمه و مزایا راضی هستند که این مساله زمینه رواج قراردادهای سفید امضا را فراهم کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.